วันที่ ๖ พฤศจิกายน วันกอบกู้เอกราชไทย

381
views

วันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๓๑๐ วันกอบกู้เอกราชไทย ‘พระเจ้าตาก’ รบชนะพม่าเข้ายึดโพธิ์สามต้น ทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนมาได้ กู้เอกราชสำเร็จหลังเสียกรุงศรีอยุธยา ๗ เดือน

พระเจ้าตากสินมหาราชตีค่ายโพธิ์สามต้น ภาพจิตรกรรมในพระที่นั่งวโรภาษพิมาน พระราชวังบางปะอิน (ภาพจาก “จิตรกรรมและประติมากรรมแบบตะวันตกในราชสำนัก, สำนักพระราชวัง)
พระเจ้าตากสินมหาราชตีค่ายโพธิ์สามต้น ภาพจิตรกรรมในพระที่นั่งวโรภาษพิมาน พระราชวังบางปะอิน (ภาพจาก “จิตรกรรมและประติมากรรมแบบตะวันตกในราชสำนัก, สำนักพระราชวัง)

วันที่ ๖ พฤศจิกายน วันกอบกู้เอกราชไทย การสงครามกอบกู้เอกราชครั้งนั้น เริ่มต้นขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๓๑๐ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงยกกองทัพเรือจากจันทบุรีเข้ามาทางปากแม่น้ำเจ้าพระยา เข้าโจมตีข้าศึกที่เมืองธนบุรี ทรงยึดเมืองธนบุรีคืนได้และประหารนายทองอินคนไทยที่เป็นไส้ศึก แล้วจึงเคลื่อนทัพต่อไปที่กรุงศรีอยุธยา

จากนั้น เมื่อวันศุกร์ เดือน ๑๒ ขึ้น ๑๕ ค่ำ จุลศักราช ๑๑๒๙ ปีกุน นพศก เวลาบ่ายโมงเศษ ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๓๑๐ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. เจ้าตาก รบชนะพม่าที่ค่ายโพธิ์สามต้น โดยฆ่าสุกี้แม่ทัพพม่าตาย ซึ่งถือเป็นการกู้เอกราชคืนจากพม่าได้สำเร็จ โดยใช้เวลาเพียงแค่ ๗ เดือน นับจากตอนที่เสียกรุงศรีอยุธยาไป

ดังนั้นเพื่อน้อมรำลึก วันชนะศึกในวันนี้ ๖ พฤศจิกายน ๒๓๑๐ “วันกู้ชาติ” หรือ “วันประกาศอิสรภาพ” ราชอาณาจักรสยาม น้อมรำลึก ”พระเจ้าตากสินมหาราช” ทรงตีค่ายโพธิ์สามต้นแตก ทรงกู้อิสรภาพให้กับชาติไทยให้ลูกหลานเป็นปึกแผ่นมาจนถึงทุกวันนี้ รวมเป็นเวลา ๒๕๖ ปี

 
ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร