เตือน!! 8 จ.ภาคใต้ฝั่งตะวันออก รับมือฝนตกหนักมากบางแห่ง เฝ้าระวังน้ำท่วม 4-6 พ.ย.

714
views

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประกาศฉบับที่ 2 เตือน 8 จังหวัดภาคใต้ รับมือฝนตกหนัก เฝ้าระวังน้ำท่วม และน้ำป่าไหลหลาก ระหว่าง 4-6 พ.ย.

ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 2 (28/2565) เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบช่วงวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2565)

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่เสริมลง มาปกคลุมประเทศไทยตอบบนแล้ว ส่งผลให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทํา ให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหลายพื้นที่ และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในช่วงวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2565 โดยส่งผลกระทบ ดังนี้

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

จังหวัดที่มี ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา
จังหวัดที่มี ตกหนักบางแห่ง ได้แก่ จังหวัดชุมพร ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

ช่วงวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565

จังหวัดที่มี ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา
จังหวัดที่ที่มี ตกหนักบางแห่ง ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก และน้ําล้นตลิ่ง สําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อย่างใกล้ชิด

ประกาศ ณ วันศุกร์ท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 05.00 น.