ป่วยเล็กน้อย 16 อาการ ถือบัตรทองรับยาฟรี! ที่ร้านยา 500 แห่งทั่วประเทศเร็วๆนี้

350
views

สปสช.จับมือ สภาเภสัชกรรม เพิ่มบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ ‘เจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ’ ถือบัตรทอง รับยาฟรี ที่ร้านขายยาในโครงการ กว่า 500 แห่ง ทั่วประเทศ พร้อมติดตามอาการต่อเนื่อง หลังรับยา 3 วัน

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพของคนไทย เดินหน้าพัฒนาระบบให้บริการผู้ใช้สิทธิบัตรทองอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อดูแลประชาชนผู้ใช้สิทธิให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็นอย่างครอบคลุมและทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นบริการคัดกรอง บริการตรวจรักษา และบริการฟื้นฟูฯ ที่จำเป็นต่อการดูแล โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อดูแลสุขภาพให้กับคนไทยทุกคน

โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับสภาเภสัชกรรมเพิ่มทางเลือกใหม่ในการดูแลผู้ใช้สิทธิบัตรทอง ให้บริการรับยารักษาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ ที่ร้านยาชุมชนอบอุ่นใกล้บ้านที่เข้าร่วมกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ โดยขอให้ประชาชนสังเกตร้านยาเข้าร่วม ติดสติกเกอร์ด้านหน้า “ร้านยาคุณภาพของฉัน” ซึ่งพร้อมเริ่มให้บริการเร็วๆ นี้ โดยบริการทางเลือกจะครอบคลุมอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 กลุ่มอาการ ตามมาตรฐานการให้บริการเภสัชกรรมปฐมภูมิโดยสภาเภสัชกรรม

ภาวะเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 กลุ่มอาการ ที่สามารถใช้บริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ ได้แก่

1. อาการปวดหัว เวียนหัว
2. ปวดข้อ
3. เจ็บกล้ามเนื้อ
4. ไข้ ไอ
5. เจ็บคอ
6. ปวดท้อง
7. ท้องเสีย
8. ท้องผูก
9. ถ่ายปัสสาวะขัด
10. ปัสสาวะลำบาก
11. ปัสสาวะเจ็บ
12. ตกขาวผิดปกติ
13. อาการทางผิวหนัง ผื่น คัน
14. บาดแผล
15. ความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตา
16. ความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับหู

พร้อมติดตามอาการหลังรับยา 3 วัน โดยประชาชนผู้ใช้สิทธิบัตรทองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เนื่องจาก สปสช. ได้สนับสนุนการจ่ายชดเชยให้ร้านยา ทั้งค่าบริการให้คำปรึกษาด้านเภสัชกรรม ค่ายาและเวชภัณฑ์ และค่าติดตามอาการและผลการดูแล เหมาจ่ายในอัตรา 180 บาทต่อครั้ง ส่วนร้านยาชุมชนอบอุ่นที่ร่วมให้บริการ จะต้องผ่านการอบรมและควบคุมโดยสภาเภสัชกรรม ขณะนี้มีจำนวนกว่า 500 แห่งแล้ว

สำหรับขั้นตอนการเข้ารับบริการ มีด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ

คนไข้สิทธิบัตรทองติดต่อไปยัง สปสช. ผ่านสายด่วน สปสช. 1330 จะมีเจ้าหน้าที่แนะนำให้รับบริการที่ร้านยาชุมชนอบอุ่นใกล้บ้าน

ดูรายชื่อร้านยาใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ สปสช. www.nhso.go.th หรือสังเกตสติกเกอร์ติดหน้าร้านยา

รองโฆษกฯ กล่าวต่อว่า ภายใต้ชื่อ ร้านยาคุณภาพของฉัน ให้บริการเจ็บป่วยเล็กน้อย หลังจากนั้นเมื่อผู้ป่วยสิทธิบัตรทองมาที่ร้านยา เภสัชกรจะคัดกรองสิทธิคนไข้ ให้คำแนะนำและให้ยารักษาตามอาการ หรือแนะนำให้พบแพทย์ เมื่อรับยาจากร้านยาแล้ว เภสัชกรจะติดตามอาการของผู้ป่วยในวันที่ 3 ของการจ่ายยา หากอาการดีขึ้นก็จะสิ้นสุดการดูแล กรณีอาการแย่ลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงก็จะมีระบบการจัดการเพื่อส่งต่อเข้าสู่การรักษาต่อไป

ดูข่าวต้นฉบับ

  ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร