31 ตุลาคม 2565 วันออมแห่งชาติ ธนาคารออมสินชวนคนไทยจุดพลังการออม มหกรรมการออม GSB Savings Festival

271
views

31 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันออมแห่งชาติ” เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการออม รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการออมเงิน

ออมสิน จัดใหญ่ “มหกรรมการออม ประจำปี 2565” เปิดจองสิทธิ์ฝากเงินรับกระปุกออมสิน รุ่นวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2565 มากถึง 3 รุ่น

เปิดตัวเงินฝากดอกเบี้ยสูงเดินหน้าส่งเสริมการออม นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินขับเคลื่อนส่งเสริมการออมตามภารกิจ

หลักของธนาคาร โดยในปีนี้จัดมหกรรมการออม ประจำปี 2565 ขึ้นเป็นครั้งแรก เนื่องในโอกาสวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2565 เพื่อสร้างกระแสชวนคนไทยจุดพลังการออมอย่างมีเป้าหมาย ผ่านผลิตภัณฑ์เงินฝากจัดโปรโมชัน และกิจกรรมส่งเสริม การออมต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะการฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสินรุ่นวันออมแห่งชาติ ซึ่งปีนี้ผู้ฝากเงินสามารถจองสิทธิ์รับกระปุกได้มากถึง 3 รุ่น ทั้งรุ่นสำหรับบุคคลทั่วไปเลือกรับได้ที่สาขา และกระปุกออมสินลวดลาย Digital Art อีก 2 รุ่น สำหรับบุคคลทั่วไป และนักเรียนของสถานศึกษา Digital School Bank ในโครงการของธนาคารออมสิน

สำหรับการฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสิน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการออม ในปีนี้ผู้ฝากเงินสามารถจองสิทธิ์ฝากเงิน ได้ล่วงหน้าผ่านช่องทางและรายละเอียดดังนี้

1 กระปุกรถตู้ Social Bank จองสิทธิ์ฝากเงิน ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือ Line Official : GSB Society
ระหว่างวันที่ 27-30 ตุลาคม 2565 ฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ที่สาขาธนาคาร ในวันที่ 31 ต.ค. – 3 พ.ย.65

2 กระปุกออมสิน “ไหลมาเทมา” ออกแบบโดย ป๊อด-ธนชัย อุชชิน สามารถจองสิทธิ์ฝากเงินทางเว็บไซต์
GSB Metaverse (สำหรับบุคคลธรรมดา) ในวันที่ 31 ต.ค. – 14 พ.ย.65 ฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ในวันที่ 4 – 30 พ.ย.65

3 กระปุกออมสิน “ออมสุขออมสิน” ออกแบบโดย PUCK-ไตรภัค สุภวัฒนา สามารถจองสิทธิ์ทางเว็บไซต์ GSB Metaverse วันที่ 31 ต.ค. – 30 พ.ย.65 และเปิดบัญชีเงินฝากใหม่และฝากเงิน 100 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 4 – 15 ธ.ค.65 ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะนักเรียนในโครงการ Digital School Bank เท่านั้น

นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์เงินฝากโปรโมชันพิเศษในมหกรรมการออม ให้อัตราดอกเบี้ยสูง พร้อมเงื่อนไขพิเศษ และ

กิจกรรมประกวด GSB TiKTok Challenge : ออมเงินกับออมสิน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 48,000 บาท ที่จะหมดเขต

ส่งผลงานในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 และประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ในโอกาสนี้ด้วย

ธนาคารออมสินชวนคนไทยจุดพลังการออมอย่างมีเป้าหมาย ในงาน “มหกรรมการออม ประจำปี 2565” เนื่องในโอกาสวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2565 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ww.gsb.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center โทร. 1115
GSBsociety GSB Contact Center 1115

  ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร