ขนส่งย้ำ!! นำป้ายแดงปลอมไปใช้ผิดอาญา จำคุก 6 เดือน – 5 ปี ปรับตั้งแต่ 1 หมื่น – 1 แสนบาท

376
views

กรมการขนส่งทางบก ย้ำ!! เงื่อนไขการใช้ป้ายแดงต้องใช้ควบคู่กับสมุดคู่มือประจำรถ โดยใช้ได้ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันรับรถ ระหว่างรอการจดทะเบียนรถเท่านั้น นำไปใช้เป็นระยะเวลานาน โดยไม่นำรถไปจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีให้ถูกต้อง เจ้าของรถถือว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ฐานใช้รถโดยไม่จดทะเบียนมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท และนำป้ายแดงปลอมไปใช้ผิดกฎหมายอาญา มีโทษถึงขั้นจำคุก ตั้งแต่ 6 เดือน-5 ปี และมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000-100,000 บาท

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกตรวจพบการประกาศขายป้ายแดง พร้อมสมุดคู่มือประจำรถ และประกาศการรับทำป้ายแดงในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเป็น “ป้ายแดงปลอม” ที่มิได้ออกโดยกรมการขนส่งทางบก โดยป้ายแดงที่ถูกกฎหมาย กรมการขนส่งทางบกจะออกให้กับบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถที่ได้รับใบอนุญาต เพื่อใช้ติดรถและนำรถไปส่งให้ลูกค้า หรือนำรถไปซ่อมแซมเท่านั้น ไม่ใช่ป้ายทะเบียนส่วนบุคคลที่ผู้ใดจะนำไปจำหน่ายต่อหรือผลิตขึ้นเองได้

“ขอย้ำเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อซื้อป้ายแดง ที่มีการประกาศขายในสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากการนำป้ายแดงปลอมไปติดรถ เจ้าของรถจะมีความผิดฐานใช้เอกสารทางราชการปลอม ตามกฎหมายอาญา มีโทษถึงขั้นจำคุก ตั้งแต่ 6 เดือน-5 ปี และมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000-100,000 บาท ทั้งนี้ เจ้าของรถสามารถสังเกตป้ายแดงที่ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบก โดยตัวแผ่นป้ายต้องมีตัวอักษร ขส ลักษณะนูนที่มุมด้านล่างขวา และลายน้ำ ปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถ”

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกมีมาตรการป้องกันและตรวจสอบป้ายแดงปลอม โดยได้จัดทำระบบบริการใบอนุญาตเครื่องหมายพิเศษ (ป้ายแดง)สำหรับบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถ ที่ได้รับใบอนุญาตบันทึกข้อมูลการใช้ป้ายแดงเมื่อมีการส่งมอบรถยนต์ให้กับผู้ซื้อ เพื่อใช้ตรวจสอบสถานะการครอบครองป้ายแดงแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชนผู้ใช้รถป้ายแดงทราบเพื่อเน้นย้ำถึงวัตถุประสงค์การใช้งานป้ายแดง และลักษณะป้ายแดงที่ถูกต้อง ซึ่งการใช้ป้ายแดงที่ถูกต้องจะต้องใช้คู่กับสมุดคู่มือประจำรถ

โดยกรมการขนส่งทางบกอนุโลมให้ใช้ป้ายแดงเป็นการชั่วคราวไม่เกิน 30 วัน นับจากวันรับรถ การใช้รถป้ายแดงเป็นระยะเวลานาน โดยไม่นำรถไปจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีให้ถูกต้อง เจ้าของรถถือว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ฐานใช้รถโดยไม่จดทะเบียนมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

  ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร