“ลองโควิด” คือ ภาวะของคนที่หายจากจากโควิด แต่ยังมีอาการหลงเหลือต่อเนื่อง

657
views

ภาวะลองโควิด (Long COVID) หรือ Post Covid-19 Syndrome คือ ภาวะของคนที่หายจากโควิด-19 แล้วแต่ยังต้องเผชิญกับอาการที่หลงเหลืออยู่ เชื้อโควิดหายจากร่างกายไปแล้ว แต่บางอาการกลับไม่หายไปด้วย ระยะเวลา ของอาการมีตั้งแต่หลายเดือนจนถึงเป็นปี

อาการลองโควิดจะมีอาการแตกต่างกันไปในแต่ละคน เป็นอาการที่ไม่มีลักษณะตายตัว สามารถเกิดขึ้นได้ทั่วร่างกาย ตั้งแต่ระบบหายใจ ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร หัวใจและหลอดเลือด ทำให้ผู้ที่หายป่วยบางรายยังไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนเดิม

ซึ่งอาการลองโควิดมีโอกาสเกิดขึ้นได้ 30-50% จากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาหายแล้ว โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการป่วยรุนแรง หลายอาการรักษาได้ แต่หลายอาการต้อง รักษาระยะยาว และอาจมีผลต่อร่างกายถาวร

ข้อมูลปัจจุบันพบว่า มีความเป็นไปได้ 4 สาเหตุ

1. มีเชื้อไวรัสหลงเหลือในอวัยวะต่างๆ ทำให้เกิดการอักเสบต่อเนื่อง
2. การอักเสบในหลายอวัยวะ ทำให้อวัยวะผิดปกติแบบถาวร ส่งผลต่อสุขภาพระยะยาว
3. ผลกระทบจากการรักษาและนอนโรงพยาบาลในระยะเวลานาน
4. ระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติ ภายหลังการติดเชื้อ