เช็กความเสี่ยง อาการเริ่มต้น “สมองเสื่อม” ไม่แก่ก็เป็นได้

383
views

ภาวะสมองเสื่อม (Dementia) เป็นกลุ่มอาการที่มีความเสื่อมถอยของสมรรถภาพทางสมองในด้านการรู้คิด ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ดังนั้น จึงควรหมั่นสำรวจว่าผู้สูงอายุมีอาการเริ่มต้นของภาวะสมองเสื่อมหรือไม่

อาการเริ่มต้นของภาวะสมองเสื่อม

ㆍ อาการหลงลืมบ่อย ๆ จดจำเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไปไม่ได้ เช่น ลืมว่าตนรับประทานอาหารแล้ว
ㆍ มีปัญหาด้านการสื่อสาร นึกคำไม่ออก ใช้คำผิด
ㆍ ไม่มีสมาธิในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็นระยะเวลานาน
ㆍ ทำกิจวัตรประจำวันของตนไม่ได้อย่างเดิม
ㆍ อาจมีปัญหาทางจิตหรือพฤติกรรม เช่น หวาดระแวง หึงหวง พูดจาหยาบคาย วิตกกังวล

หากพบว่าผู้สูงอายุในบ้านมีอาการเหล่านี้ ควรเข้ารับการวินิจฉัยเพื่อวางแผน
ในการรักษาและรับมือกับอาการโดยด่วน

เครดิตแหล่งข้อมูล : Thai Red Cross Society