กรมพัฒนาที่ดิน แจกฟรี! “กล้าหญ้าแฝก” ไปปลูกป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ได้แล้วทั่วประเทศ

427
views

กรมพัฒนาที่ดิน เชิญชวนเกษตรกร รับ “หญ้าแฝก” ไปปลูกป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ได้แล้วทั่วประเทศ

การชะล้างพังทลายของหน้าดิน เป็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศ ที่ส่งผลต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน และการสูญเสียหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ทรงตระหนักถึงสภาพปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน จึงทรงศึกษาถึงศักยภาพของ “หญ้าแฝก” ซึ่งเป็นพืชพื้นบ้านของไทย ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน และอนุรักษ์ความชุ่มชื้นไว้ในดิน

น.ส.เบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดิน ตั้งเป้าเร่งดำเนินการแจกจ่ายและปลูก “หญ้าแฝก” ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทั้งประเทศให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน 2565 นี้ โดยมีสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1-12 และสถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ ดำเนินการ พร้อมให้คำแนะนำ การปลูก การดูแลรักษา และให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของหญ้าแฝกให้เป็นไป ตามหลักวิชาการ

จึงขอเชิญชวนเกษตรกร ประชาชน และหน่วยงานที่สนใจ ขอรับกล้าหญ้าแฝกไปปลูกในพื้นที่การเกษตร แหล่งน้ำ และพื้นที่ลาดชันได้ ติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 หรือสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทั่วประเทศ

#กรมพัฒนาที่ดิน