อยู่ให้ต่ำ ด้วยการเป็นอยู่ที่มันต่ำ ทางกาย ทางวัตถุ นี้ให้ต่ำ แล้วทางจิตมันสูงเองแหละ.

2306
views
อยู่ให้ต่ำ

บรรพชิต อยู่ให้ต่ำ จิตมันสูงเอง ความต่ำมันจะไม่สร้างฐานกิเลส

อยู่ให้ต่ำ ด้วยการเป็นอยู่ที่มันต่ำ ทางกาย ทางวัตถุ นี้ให้ต่ำ แล้วทางจิตมันสูงเองแหละ.

ถ้าอยู่ทางกายอยู่ดี กินดี สนุกสนาน หอมหวนชวนอร่อย แล้วจิตมันต่ำเองแหละ จิตมันทรามเองไม่ต้องสงสัย ถ้าอยากให้จิตสูง ก็เป็นอยู่ทางกายให้มันต่ำ.

พระพุทธเจ้าประสูติกลางดิน พระพุทธเจ้าตรัสรู้กลางดิน พระพุทธเจ้าสอนกลางดิน อยู่กลางดิน, พระพุทธเจ้านิพพานกลางดิน, เอานั่นแหละเป็นหลัก เป็นทิฎฐานุคติ หรืออุทาหรณ์

อย่าไปหวังนั่นนี่ ให้มันกลายเป็นเรื่องของฆราวาสไปเสีย ไม่ใช่ของบรรพชิต ของบรรพชิตต้องอยู่กันต่ำๆ ไม่แปลก ความต่ำๆนั่นแหละกลายเป็นมีประโยชน์ มันจะไม่สร้างฐานของกิเลส.”

พุทธทาสภิกขุ

พุทธทาสภิกขุ
ที่มา : ธรรมบรรยาย อบรมพระวิปัสสนาจารย์ ณ ลานหินโค้ง เมื่อ ๓๐ มกราคม ๒๕๒๖