หลักในการดำเนินชีวิต 19 ประการ โดย’ดาไล ลามะ’ผู้นำทางจิตวิญญาณสูงสุดของชาวทิเบต

439
views

ทะไลลามะที่ 14 พระฉายา แต็นจิน กยาโช เป็นทะไลลามะพระองค์ปัจจุบัน พระองค์เป็นพระสังฆราชของทิเบต เกิดที่เมืองตักเซอร์ ทิเบต ได้รับเลือกเป็นตุลกูของทะไลลามะที่ 13 ในปี ค.ศ. 1937 แล้วดำรงตำแหน่งทะไลลามะที่ 14 อย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1939 เป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อปี พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) และเป็นผู้นำจิตวิญญาณและผู้นำสูงสุดของชาวทิเบต

หลักในการดำเนินชีวิต 19 ประการ โดยองค์ทะไล ลามะ (ดาไล ลามะ) เทนซิน เกียตโซ
ผู้นำทางจิตวิญญาณสูงสุดของชาวทิเบต

1. พึงระลึกไว้เสมอว่า การจะได้พบความรักและความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นั้น ก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงอันยิ่งใหญ่เช่นกัน

2. เมื่อคุณแพ้ จงจำไว้เป็นบทเรียน

3. จงปฏิบัติตาม 3 Rs
– เคารพตนเอง (Respect for self)
– เคารพผู้อื่น (Respect for others)
– รับผิดชอบต่อการกระทำของตน (Responsibility for all your actions)

4. จงจำไว้ว่า การที่ไม่ได้อะไรตามใจปรารถนา ในบางครั้งถือว่าเป็นโชดดีอย่างน่าอัศจรรย์

5. จงเรียนรู้กฎ เพื่อจะรู้วิธีแหกกกฎอย่างเหมาะสม

6. จงอย่าปล่อยให้การขัดแย้งด้วยเรื่องเล็กน้อย มากระทบมิตรภาพอันยิ่งใหญ่

7. เมื่อรู้ว่าทำผิด จงแก้ไขในทันที

8. จงใช้เวลาอยู่คนเดียวบ้างในทุกๆ วัน

9. จงเปิดรับการเปลี่ยนแปลง แต่อย่าละทิ้งคุณค่าในตัวเอง

10. พึงระลึกไว้ว่า บางครั้งความเงียบก็เป็นคำตอบที่ดีที่สุด

11. จงใช้ชีวิตให้ดีและมีเกียรติ เมื่อแก่ตัวลงแล้วมองย้อนกลับมา ก็จะสามารถมีความสุขกับชีวิตที่ผ่านมาได้อีกครั้ง

12. พื้นฐานสำคัญของชีวิต คือบรรยากาศอันเปี่ยมไปด้วยความรักในครอบครัว

13. เมื่อขัดใจกับคนที่คุณรัก ให้จัดการเฉพาะเรื่องปัจจุบันเท่านั้น อย่าขุดคุ้ยอดีต

14. จงแบ่งปันความรู้ เพื่อที่จะเป็นหนทางสู่ความเป็นนิรันดร์

15. พึงปฏิบัติต่อโลกด้วยความอ่อนโยน

16. จงเดินทางไปในสถานที่ที่ไม่เคยไป อย่างน้อยปีละครั้ง

17. จงจำไว้ว่า ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุด คือการมีความรักให้กันและกัน ให้ “มากกว่า” ความต้องการที่เรียกร้องจากกันและกัน

18. จงตัดสินความสำเร็จของตน ด้วยสิ่งที่ต้องเสียไปเพื่อที่จะได้ความสำเร็จนั้นมา

19. จงเข้าหาความรักด้วยความไม่ประมาท

Cr : วัดป่า

  ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร