“เจดีย์ยักษ์” วัดพระเงิน วัดร้างเมืองนครศรีธรรมราช

7118
views
เจดีย์ยักษ์

เจดีย์ยักษ์ เป็นเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่  เจดีย์ประธานของวัดพระเงิน (วัดร้างเมืองนครศรีธรรมราช) เริ่มจากฐานเขียงซ้อนลดหลั่นกัน รองรับฐานบัวคว่ำบัวหงานซ้อนกัน

เจดีย์ยักษ์ เป็นเจดีย์ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๗๐๐ ปี เจดีย์สูงใหญ่เป็นอันดับ ๒ รองจากองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช อยู่ข้างสํานักงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช บริเวณวัด เจดีย์เดิมซึ่งร้างไปแล้ว สันนิษฐานว่า สร้างโดยโคทคีรี เศรษฐีชาวมอญ กับ บริวารที่อพยพหลบภัยมาอาศัยเมือง นครศรีธรรมราช เมื่อประมาณ ปี พ.ศ.๑๘๐๐-๑๙๐๐

เจดีย์ยักษ์

ตำนานยักษ์สร้างเจดีย์  ตามตำนานของพระเจดีย์ยักษ์ เล่าว่าสมัยที่พระเจ้าศรีธรรมโศกราช กำลังทรงสร้างพระบรมธาตุอยู่นั้น มียักษ์ตนหนึ่งมาท้าแข่งขันกับพระเจ้าศรีธรรมโศกราช ว่าจะลองแข่งขันการสร้างเจดีย์กันว่าของใครจะสูงกว่ากัน

การก่อสร้างก็เสร็จสิ้นลงผลก็คือพระบรมธาตุสูงกว่าเจดีย์ของยักษ์ ทำให้ยักษ์โกธรมากจึงถีบยอดเจดีย์ที่ตนสร้างจนยอดหักกระเด็นไปตกอยู่ที่แห่งหนึ่ง เรียกว่า ทุ่งสยาม (ทุ่งหยาม) ดังนั้นพระเจดีย์นี้ยอดจึงหักมาจนปัจจุบัน

เคยเล่ากันมาว่า “แต่โบราณนั้นมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธ์มากอยู่หน้าพระเจดีย์ยักษ์ เมื่อถึงวันดีคืนดีจะมีเป็ดทองคู่หนึ่งว่ายน้ำเล่นวนไปวนมาอยู่ในบ่อน้ำ”

เจดีย์ยักษ์

เมื่อพิจารณาเหตุผลจากตำนาน อาจสันนิษฐานว่าเป็นเจดีย์ที่พวกลังกามาสร้างไว้ เพราะพวกลังกาและพวกทมิฬมีรูปร่างสูงใหญ่บึกบึน ผิวดำ ผมหยิกหน้าดุ ชาวนครอาจเปรียบเทียบเป็นพวกยักษ์ไป

ส่วนที่เอาเรื่องการสร้างเจดีย์มาผูกเป็นตำนานเทียบพระบรมธาตุเจดีย์นั้น คงเป็นเพราะเจดีย์ยักษ์และพระบรมธาตุต่างเป็นเจดีย์ที่สูงใหญ่ รูปทรงคล้ายคลึงกันและต่างก็เป็นศรีสง่าแก่ “เมืองนครศรีธรรมราช” ด้วยกัน

หลวงพ่อเงิน

ด้านหน้าพระเจดีย์มีวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปั้นนั่งองค์ใหญ่อยู่ในวิหาร เป็นฝีมือช่างสมัยอยุธยา เชื่อกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก เรียกพระเงิน หรือ หลวงพ่อเงิน (สมัยก่อนเป็นสีเงินทั้งองค์) เชื่อกันว่าเดิมหล่อด้วยเงิน