สาธารณสุข กำหนด “กลิ่น-ควัน” กัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. 2565 ผิดกฎหมาย

397
views

บังคับใช้วันนี้ (15 มิ.ย.65) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนด “กลิ่น-ควัน” กัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. 2565 ผิดกฎหมาย ก่ออันตรายกลุ่มเสี่ยง ย้ำชัดไม่ใช้เพื่อสันทนาการ!

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมนามัย เผยว่า ขณะนี้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. 2565 ลงนามโดย นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวานนี้ (14 มิ.ย. 2565) เริ่มมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันนี้ (15 มิ.ย. 2565) เป็นต้นไป

เนื่องจากการใช้กัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด ในทางที่ไม่เหมาะสม เช่น สันทนาการ อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่โดยปกติสุข หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยควันของพืชดังกล่าว จะมีอนุภาคขนาดเล็กที่สามารถเข้าสู่ปอดได้ด้วยการหายใจเอาควันเข้าไป ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย การนำกัญชาไปใช้ที่ไม่เหมาะสมจะกระตุ้นให้เกิดอาการป่วยทางจิตรุนแรง

โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงที่มีประวัติซึมเศร้า หรือป่วยด้วยโรคจิตเภทอยู่เดิม ควันกัญชา ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหอบหืด หลอดลมอักเสบ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เด็กและทารกที่สัมผัสควันกัญชามือสอง อาจได้รับผลกระทบทางจิตประสาทเช่นเดียวกับผู้สูบ

มีผลการศึกษาระบุว่า กัญชาแบบพันลำ มีอัตราการปล่อย PM 2.5 เฉลี่ย 3.5 เท่าของบุหรี่แบบธรรมดา สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก ทารก สตรีมีครรภ์ ผู้ที่มีประวัติซึมเศร้า หรือป่วยด้วยโรคจิตเภท ควรหลีกเลี่ยงใช้ หรือสัมผัสควันกัญชา สำหรับสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ หรือสถานที่อื่นใด ควรหลีกเลี่ยงการส่งเสริมหรือจัดให้มีการรวมกลุ่ม เพื่อใช้กัญชาในทางที่ไม่เหมาะสม หรือเพื่อสันทนาการ ส่วนบุคลทั่วไปให้เลี่ยงการใช้เพื่อสันทนาการเช่นเดียวกัน

หากบุคคลใดหรือสถานที่ใดก่อให้เกิดกลิ่นหรือควันกัญชา ซึ่งรบกวนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง ถือว่ากระทำการอันเป็นเหตุรำคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์ : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์