ผู้เลี้ยงโคนมขอขึ้นราคานมดิบอีก 3 บาท/กก. ถ้าไม่ได้ จ่อปิดถนน-เทนม

1615
views

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศ รวม 5 ภาค รวมตัวประชุมหารือ แบกรับค่าอาหารสัตว์ไม่ไหว จึงเสนอขอขึ้นราคาน้ำนมดิบจาก กก.ละ 19 บาท เพิ่มขึ้น อีก 3 เป็น กก. 22 บาท เสนอประชุมมิลค์บอร์ด รอผล 28 มิถุนายน นี้ ฟันธงถ้าไม่ได้ มีเคลื่อนไหวแน่ อาจปิดถนนหรือเทนม แต่ถ้าตกลงทุกอย่างก็จบแค่นี้

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ที่บริเวณ ห้องประชุม ศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทยเดนมาร์ก อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี ได้มีตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมแห่งประเทศไทย กว่า 100 คน พร้อมประธานของกลุ่มเกษตรกรผุ้เลี้ยงโคนม รวม 5 ภาค ทั่วประเทศไทย ได้แก่ ภาคอีสานใต้ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออก ต่างได้รับความเดือดร้อน ราคาอาหารสัตว์ที่สูงขึ้น อีกทั้งปัจจัยหลายอย่าง

ในที่ประชุมมีมติเรื่องขอราคาน้ำนมดิบ จากราคาเดิม กก.ละ 19 บาท มานาน ร่วม 8 ปี ก่อนที่ผ่านมา ได้มีการตกลงขอขึ้นมานานแล้วแล้วมีการยื่นหนังสือถึงกระทรวงผู้รับผิดชอบ เรื่องขอขยับราคาน้ำนมดิบขึ้น เพราะปัจจุบันประสบปัญหาของแพง หัวอาหารแพง และอีกหลายอย่างเกี่ยวกับต้นทุนการเลี้ยงโคนม ไม่สมดุลกับการเลี้ยงโคนม แต่ว่าเรื่องดังกล่าวได้เงียบหายไปตลอด ไม่มีการตอบรับกลับมาถึงตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมพระราชทานเลย

จากเหตุการณ์ที่ผ่านมา ทางเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ต่างรอคำตอบมาร่วม 8 ปี ว่าจะเข้าช่วยเหลือเยียวยากับเกษตรการผู้เลี้ยงโคนมได้อย่างไร ทำให้เกษตรกรบางราย บางสหกรณ์ ต้องขายกิจการ เนื่องจากแบกภาวะไม่ไหว จากค่าใช้จ่ายอาหาร หญ้าแพงขึ้น นมถูกลง จึงมารวมตัวกันประชุมหาข้อสรุปพร้อมจะทำหนังสือถึงต้นสังกัดรัฐมนตรีในกระทรวงวันนี้

นายสมาน เหล็งหวาน ประธานเกษตกรชุมนุมไทยเดนมารด์ ภาคกลาง เผยว่า ในวันนี้กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมในพระราชทาน ทั่วประเทศไทย รวม 5 ภาค ตลอดเวลาที่ผ่านมา ได้เคยทำหนังสือถึงเรื่องความเดือดร้อนของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไปแล้ว

เพื่อขอให้ทางเบื้องบนผู้รับผิดชอบขยับราคาน้ำนมดิบขึ้น เพราะตอนนี้ทุกอย่างข้าวของแพง หัวอาหารแพง ยารักษาโรคก็แพง แถมมีโรคระบาดเข้ามาอีก ทำให้เกษตกรสู้ไม่ไหว ที่ผ่านมาบางรายเลิกขายวัวทิ้งไปก็เยอะสู้ค่าหัวอาหารและยาไม่ไหว ช้ำนมดิบยังถูกลง สหกรณ์บางกลุ่มเลิกกิจการไปก็มี

วันนี้ตนพร้อมตัวแทนกลุ่มประธาน 5 ภาค จึงมารวมตัวกันเพื่อหาข้อสรุปในวันนี้ ถือว่าเป็นวันประชุมใหญ่ทุกภาค เพื่อจะหาทางออกเพื่อที่จะให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมพระราชทานอยู่ต่อไป แต่ว่าจะต้องมาช่วยดูแลกันในค่าใช้จ่าย

จึงมีข้อสรุปขอจากราคานมดิบชื้อ 19 บาท ต่อ กก. ขอขยับเพิ่มมา อีก 3 บาท เป็น 22 บาท พร้อมจะนำข้อเสนอยื่นต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบต่อไปในวันที่ 21 มิถุนายน นี้ จากนั้นก็จะรวมตัวตัวเข้าไปทวงถามเรื่องในวันที่ 28 มิถุนายน ที่ทราบว่าจะมีการประชุมใหญ่ ของกระทรวงเกษตรต่อไป

หากในวันที่ 28 มิถุนายน นี้ ข้อสรุปไม่เป็นผลทางเกษตรกรก็จะมาประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนยกระดับต่อไป ซึ่งยังไม่ฟันธง แต่จะมีการเคลื่อนไหวแน่อย่างใดอย่างหนึ่ง อาจปิดถนนหรือเทนม แต่ถ้าตกลงได้ทุกอย่างก็จบ

บทความต้นฉบับ