เตรียมออกแบบ ขยาย 4 เลนตลอดเวย์ 94 กม.ทล.410 ยะลา-เบตง วิ่งฉิวปี 72

921
views

เติมพลังโครงข่ายเดินทางชายแดนภาคใต้ “กรมทางหลวง” เร่งสำรวจออกแบบ ขยาย 4 เลนตลอดเวย์ 94 กม. ทล.410 ช่วงยะลา-อ.เบตง ระยะทาง 61 กม. เร่งออกแบบแพลนสร้างปีสร้างปี 69-70 วิ่งฉิวปี 72-73 เติมเต็มโครงข่ายเดินทางจังหวัดชายแดนใต้ เชื่อมประเทศเพื่อนบ้าน

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า ในปีงบประมาณ 65 สำนักสำรวจและออกแบบได้ว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาออกแบบพัฒนาทางหลวงหมายเลข 410 (ทล.410ช่วงยะลา-อ.เบตง ) โดยขยายจากขนาด 2 ช่องจราจรไปกลับ เป็น 4 ช่องไปกลับ 2 โครงการ ระยะทางรวม 61.498 กม. ได้แก่

1.ช่วงยะลา-อ.เบตง ตอน ต.ธารโต-บ้านหัวสะพาน ระยะทาง 14 กม. จุดเริ่มต้นโครงการกม. 89+000 ห่างสภ.บาตูตาโมง 200 เมตร พื้นที่ ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา สิ้นสุดโครงการกม. 103+000 บริเวณสะพานข้ามคลองบ้านแหร พื้นที่ ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา ห่างที่ว่าการอำเภอธารโต ประมาณ 7.3 กม.

2.ช่วงยะลา-อ.เบตง ตอนบ้านหัวสะพาน-อ.เบตง ระยะทาง 47.498 กม. จุดเริ่มต้นกม. 103+000 บริเวณสะพานข้ามคลองแหร พื้นที่ ต.บ้านแหร อ.ธารโต สิ้นสุดโครงการกม. 150+498 บริเวณสะพานข้ามคลองมาลา พื้นที่ ต.ตะเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา ห่างจากวงเวียนเบตง ประมาณ 12.9 กม.

ที่ปรึกษาจะวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จัดการมีส่วนร่วมกับประชาชน ประเมินราคาค่าก่อสร้าง จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สรุปแผนงานก่อสร้าง คาดว่าทั้ง 2 โครงการจะเสนอของบประมาณก่อสร้างได้ในปี 69-70 ถ้าได้รับงบฯจะเริ่มก่อสร้างทันที ใช้เวลา 3 ปี คาดแล้วเสร็จในปี 72-73

ทล.410 มีระยะทาง 119.527 กม. เริ่มต้นจาก กม.40+365 ถึง กม.159+892 พัฒนาเป็นถนน 4 ช่องแล้วระยะทางรวม32.649 กม.ประกอบด้วยช่วง กม.40+365-กม.69+214 / ช่วง กม.74+706 – กม.76+014 / ช่วง กม.95+514 – กม.96+514 และ ช่วง กม.158+400 – กม.159+892 ส่วนที่เหลือ 86.878 กม.ยังเป็นขนาด 2 ช่อง หากทั้ง 2 โครงการแล้วเสร็จจะทำให้ ทล.410 มีขนาด 4 ช่องระยะทางรวม 94.147 กม.เหลือ 2 ช่องอีก 25.38 กม.

โดยทล. จะสำรวจออกแบบและของบประมาณในอนาคตให้โครงข่าย4 ช่องจราจรสมบูรณ์ตลอดเส้นทาง อำนวยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างจังหวัดชายแดนใต้กับประเทศเพื่อนบ้าน สนับสนุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.เบตง และใกล้เคียงให้เจริญเติบโต สร้างโอกาสการค้า การลงทุน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

เนื้อหา | ข่าวนวัตกรรมขนส่งเดลินิวส์
Photo Credit | ขอบคุณแหล่งข่าวกรมทางหลวง | สำนักสำรวจและออกแบบ