กกพ.เผยมีแนวโน้มจ่อขึ้นค่าไฟปลาย ก.ค.นี้ – ก๊าซหุงต้มแพงอีก กก.ละ 1 บาท

374
views

เมื่อวันที่ 30 พ.ค.65 นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ประชุม กกพ. มีแนวโน้มที่จะเห็นชอบให้ขึ้นค่าไฟฟ้ารอบใหม่ จากเดิมอยู่ที่หน่วยละ 4 บาท

เนื่องจากวิกฤตพลังงานโลกที่เพิ่มสูงขึ้น จากความยึดเยื้อของสงครามรัสเซีย-ยูเครน ประกอบกับกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเอราวัณในอ่าวไทย ที่ลดเหลือเพียง 1 ใน 3 ของกำลังการผลิตเดิม จากปัญหาช่วงรอยต่อผู้รับสัมปทานใหม่ ทั้งหมดส่งผลให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องขึ้นค่าไฟฟ้า

ขณะที่ มติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม หรือ ก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน แบบขั้นบันได เพื่อสะท้อนราคาที่แท้จริงในตลาดโลก และเพื่อดูแเสถียรภาพเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

สำหรับมติดังกล่าว กำหนดให้ราคาก๊าซเริ่มขยับเพิ่มขึ้น กิโลกรัมละ 1 บาท สำหรับถังบรรจุ ขนาด 15 กิโลกรัม จะทยอยปรับขึ้นครั้งละ 15 บาท/ถัง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 จนถึงรอบนี้ 1 มิถุนายน 2565 เป็นรอบที่ 3 แล้ว เท่ากับว่า รวมแล้วปรับราคา 45 บาท/ถัง

จากราคาก๊าซเดิม จาก 318 บาท เมื่อเดือนมีนาคม ปรับเป็น 333 ในเดือนเมษายน และปรับเป็น 348 บาท/ถัง ในเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน จะปรับขึ้นเป็น 363 บาท/ถัง

บทความต้นฉบับ

กระเป๋าฉีก! กกพ.จ่อขึ้นค่าไฟปลาย ก.ค.นี้ – ก๊าซหุงต้มแพงอีก กก.ละ 1 บาท