เผยข่าวดี เปิดลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ส.ค.นี้

505
views

เผยข่าวดี เปิดลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ เช็กช่วงเวลา ใช้บัตรประชาชนแทน คาดว่าผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนเพิ่มจากฐานเดิม ประมาณ 13 ล้านคน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เผยข่าวดี สิงหาคมนี้จะเปิดให้ผู้มีรายได้น้อย ลงทะเบียนรับสวัสดิการ หรือรับความช่วยเหลือ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งจะมีการปรับปรุงการใช้งาน และการลงทะเบียน

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ระหว่างนี้กำลังพิจารณาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เสนอเงื่อนไขการเป็นตัวกลางจัดทำระบบเปิดรับลงทะเบียน

ซึ่งจะมีการใช้งบประมาณดำเนินการหลักหลักสิบ หรือหลักร้อยล้านบาท รวมทั้งจะเปิดรับสมัครนักศึกษา หรือกลุ่มคนว่างงานในพื้นที่ต่าง ๆ เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ประจำท้องถิ่นดูแล การลงทะเบียน ตรวจสอบคุณสมบัติ และช่วยเหลือในพื้นที่ด้วย เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการลงทะเบียน ช่วยให้เกิดการจ้างงาน

ส่วนเงื่อนไขการลงทะเบียนซึ่งจะเปิดดำเนินการในเดือนสิงหาคม จะกำหนดให้ใช้บัตรประชาชน แทนบัตรคนผู้มีรายได้น้อยใบเดิม ซึ่งกำลังพยายามทำให้บัตรประชาชนสามารถกดเงินสดได้ และคาดว่าผู้มีรายได้น้อยจะลงทะเบียนเพิ่มจากฐานเดิมซึ่งมีผู้ได้สิทธิประโยชน์ ประมาณ 13 ล้านคน จากสภาวะเศรษฐกิจที่ทำให้หลายคนรายได้ขาดมือ

บทความต้นฉบับ