ทุเรียนสาลิกา พังงา ราชาทุเรียนบ้าน

612
views

ทุเรียนสาลิกา เป็นทุเรียนพื้นเมืองมีถิ่นกำเนิดที่อำเภอกะปง จังหวัดพังงา คำว่า สาลิกา มีที่มาจากนกสายพันธ์ุหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่า นกสาลิกา เนื่องจากเป็นนกที่มีลักษณะสีสันสดใสและเสียงร้องที่ไพเราะ อีกทั้งอำเภอกะปงเป็นแหล่งแร่และเป็นแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติ ทำให้ดินภายในพื้นที่อำเภอกะปงประกอบไปด้วยสารอาหารที่เหมาะแก่การปลูกทุเรียนสาลิกา ที่ให้ผลผลิตคุณภาพดีที่สุด และมีเอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างจากทุเรียนสายพันธ์ุอื่นๆ

ทุเรียนพันธุ์สาลิกา มีรสชาติหวานมัน มีกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ จนเป็นที่กล่าวขาน “มาพังงาแล้วไม่ได้ชิมทุเรียนสาลิกา เหมือนมาไม่ถึงเมืองพังงา”
ลักษณะพิเศษของทุเรียนสาลิกา

1. ผลค่อนข้างกลม สามารถตั้งได้โดยไม่ล้ม
2. ความยาวผลประมาณ 30 เซนติเมตร รวมขั้วผล มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 20 เซนติเมตร น้ำหนักต่อผลโดยเฉลี่ย ประมาณ 1.5 – 2.5 กิโลกรัม
3. เปลือกผลบาง มีหนามสั้นและค่อนข้างถี่ และมีสีน้ำตาลอ่อนบริเวณร่องพู (สีสนิม)
4. เมล็ดภายในส่วนใหญ่เป็นเมล็ดลีบและมีขนาดเล็กเกือบทั้งหมด
5. รสชาติหวานมัน และมีความหวานมากกว่าทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองอื่นๆ เนื้อทุเรียนมีสีเหลืองทอง เส้นใยละเอียด เนื้อแน่น มีกลิ่นหอม แต่กลิ่นไม่ฉุน

ทั้งนี้ ทุเรียนสาลิกาพันธุ์ของแท้ดั้งเดิมที่ปลูกในพื้นที่อำเภอกะปง บริเวณตรงกลางแกนเปลือกทุเรียนจะมีสนิมแดงทุกผล หากใครซื้อทุเรียนสาลิกาไปปอกเนื้อกินที่บ้าน ถ้าเจอรอยสนิมแดง มั่นใจได้เลยว่า ได้กินทุเรียนสาลิกาของแท้จากอำเภอกะปงอย่างแน่นอน และ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศรับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ( G.I. ) สินค้าทุเรียนสาลิกาพังงา ซึ่งเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองชื่อดังอันดับ 1 ในภาคใต้ เรียบร้อยแล้ว เมื่อปลายปี 2561 ที่ผ่านมา

โดยสภาเกษตรกรจังหวัดพังงาได้ยื่นจดทะเบียนมาตั้งแต่ปี 2547 นับเป็นสินค้าทางการเกษตรตัวแรกของจังหวัดพังงา ที่ได้รับเครื่องหมายนี้