กรมอุทยานแห่งชาติ ฯ ประกาศปิด ‘อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา’ จังหวัดกระบี่

608
views

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ประกาศปิด แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เข้าสู่หน้ามรสุม เพื่อระบบนิเวศทั้งบนฝั่งและใต้ทะเลได้ฟื้นตัว

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจำปี พ.ศ.2565 เกาะรอกใน เกาะรอกนอก เกาะไหง หมู่เกาะห้า กองหินแดง หินม่วง ถ้ำไม้แก้ว ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ปิดตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2565 ถึง 14 ตุลาคม 2565 ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา แหลมโตนด ปิด ตั้งแต่ วันที่ 1-30 มิถุนายน 2565

เพื่อให้การบริหารจัดการการแหล่งท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาลและความสามารถในการรองรับได้ของทรัพยากร และให้ทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศทั้งบนฝั่งและใต้ทะเลได้ฟื้นตัว รวมทั้งมีความปลอดภัยในการท่องเที่ยว ช่วงหน้ามรสุม