“โสเภณีทางวิญญาณ” เป็นโรคระบาดอยู่ในโลก

4133
views
โสเภณีทางวิญญาณ

“โสเภณีทางวิญญาณ”

หมายถึง คนที่ชอบแต่งเนื้อแต่งตัวอวดเพศตรงกันข้าม ใส่เครื่องแต่งตัวรัดรูปรัดทรง ต้องการจะแสดงสิ่งที่เป็นปัจจัยแก่ความรู้สึกทางเพศ

ด้วยกิริยาท่าทางก็ได้ ด้วยสิ่งของก็ได้ ด้วยเครื่องแต่งตัวก็ได้ แล้วฉุยฉายไปมาอยู่ในสังคม อย่างนี้เราเรียกว่า “โสเภณีทางวิญญาณ”

โสเภณีทางวิญญาณ

เรื่องโสเภณีทางวิญญาณนั่นแหละเป็นปัญหามาก ดูหน้าโฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆในยุคปัจจุบันนี้ด้วยแล้ว

ลักษณะเป็นโสเภณีทางวิญญาณทั้งนั้น โสเภณีทางวิญญาณนี้กำลังระบาด เป็นโรคระบาดอยู่ในโลก จะเป็นเครื่องวินาศแก่โลก ถ้ามันหยุดเสียไม่ได้”

พุทธทาสภิกขุ