1 พ.ค. ขึ้นราคาดีเซลเริ่มที่ลิตรละ 32 บาทก่อนปรับขึ้น 1 บาททุกสัปดาห์ จนถึง 35 บาท

423
views

วันที่ 27 เมษายน 65 มีรายงานจากกระทรวงพลังงานว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ได้หารือสรุปโครงสร้างราคาน้ำมันดีเซลใหม่ในอัตราแบบขั้นบันได เพื่อลดผลกระทบประชาชน โดยราคาขาย ‘น้ำมันดีเซล’ ในวันที่ 1 พฤษภาคม จะปรับขึ้นไปอยู่ที่ 32 บาทต่อลิตร จากฐานราคาน้ำมันดีเซลตลาดโลกไม่เกิน 145 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และกำหนดเพดานราคาสูงสุดไม่เกิน 35 บาทต่อลิตร

รายงานระบุว่า การปรับราคาดังกล่าว เพื่อรองรับการหมดอายุมาตรการตรึงราคาดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร ในวันที่ 30 เมษายนนี้ และคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุนราคาดีเซลสัดส่วนที่เกิน 30 บาทต่อลิตรในอัตรา 50% หรือครึ่งหนึ่ง เนื่องจากราคาขายปลีกตามต้นทุนจริงในปัจจุบันอยู่ที่ 40 บาทต่อลิตร

นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดีเซลจะมีประกาศทุกสัปดาห์ ปรับขึ้นสัปดาห์ละ 1 บาทต่อลิตร จนครบ 35 บาทต่อลิตร

อย่างไรก็ตาม กรณีน้ำมันโลกปรับราคาขึ้น ราคาขายปลีกจะปรับเพิ่มขึ้นอีกด้วย แต่หากตลาดโลกไม่ปรับขึ้น ราคาขายปลีกจะคงราคาต่อไป หรือหากตลาดโลกปรับลด ขายปลีกจะลดลงตามด้วย
กระทรวงพลังงาน จะประกาศ ราคาน้ำมันดีเซลโครงสร้างใหม่ในรายละเอียดอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ (28 เมษายน) รวมทั้งโครงสร้างน้ำมันประเภทอื่น

ส่วนความคืบหน้าภาษีสรรพสามิตดีเซลที่ปัจจุบันลดลงเหลือ 3.20 บาทต่อลิตร และจะสิ้นสุดมาตรการวันที่ 20 พฤษภาคมนี้นั้น ขณะนี้กระทรวงการคลังรับไปพิจารณาแล้ว

ข้อมูล : กรรมกรข่าว