หลวงตามหาบัว แนะวิธีทำบุญให้ทาน ข้อสำคัญอยู่ที่น้ำใจ และภาวนา

3380
views
อยู่ที่น้ำใจ

ธรรมะ โดย หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน แนะวิธีเรื่องการทำบุญว่า.. ไม่จำเป็นต้องมีเงินทองข้าวของตั้งแสนตั้งล้านมาทำ เราทำด้วยน้ำใจ เรามีมากน้อยทำตามกำลังศรัทธา ความสามารถของเรา เช่น ให้ทาน เรามีอะไร เราก็ทาน

น้ำใจเป็นสำคัญมาก วัตถุเป็นเครื่องประกอบ
ถ้าวัตถุของเราไม่ดีไม่เยี่ยม สมใจที่อยากมี
เอ๊า เรามีอะไรก็ทานอันนั้น ด้วยน้ำใจที่รักบุญรักทาน ก็ได้บุญมากเช่นเดียวกัน

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ข้อสำคัญอยู่ที่น้ำใจ เอ้า!! วัตถุดีด้วย น้ำใจดีด้วย ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีก และภาวนาพุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ

อย่าละอย่าวาง อยู่ที่ไหนก็นึกพุทโธ ถึงองค์ศาสดาได้ ผลที่ปรากฏขึ้นมาก็คือความรู้ได้แก่ใจของเรานี้เด่นดวง

ธรรมะ โดย หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๑๙ “พระเมตตาสงสารต่อสัตว์โลก”