ฉลองการขึ้นปีใหม่ของไทย เตรียมพร้อมเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกลับบ้าน

473
views

เทศกาลสงกรานต์ เป็นประเพณีฉลองการขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ทั้งการเดินทางกลับภูมิลำเนา เดินทางท่องเที่ยว มีกิจกรรมและการแสดงทางประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยส่วนใหญ่กิจกรรมเหล่านี้ จะก่อให้เกิดการรวมตัวกันเป็นหมู่คณะ ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคติดต่ออื่นๆ ได้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนตระหนักในการเตรียมตัว และเตรียมพร้อมเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว

สุขภาพต้องพร้อม หากไม่สบายก่อนออกเดินทางคงหมดสนุก ยานพาหนะต้องพร้อม เพื่อความปลอดภัยของเราและผู้ร่วมเดินทาง สิ่งสำคัญที่ลืมไม่ได้อีกอย่างคือ การประกันอุบัติเหตุต้องมีและยังคุ้มครองอยู่ เงินสดในกระเป๋าต้องพร้อม แม้ว่าการใช้จ่ายในปัจจุบันจะมีช่องทางที่ทันสมัยก็ตามการสำรองเงินสดให้เพียงพอก็สำคัญ

เพื่อให้ประชาชนทุกคนท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสงกรานต์ เรามาเตรียมตัวให้พร้อมเดินทาง เพื่อกลับไป หาคนที่เรารักอย่างปลอดภัย ได้แก่ ขับขี่ยานพาหนะและการใช้ถนนหนทางให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร อย่างเคร่งครัด งดใช้โทรศัพท์ระหว่างการขับขี่ งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ จัดกิจกรรมสงกรานต์ในรูปแบบ New Normal ตามขนบธรรมเนียมที่ดีงามและให้สอดคล้องกับแนวทางมาตรการเทศกาลสงกรานต์ 2565 ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

วันสงกรานต์ปี 2565 ยังถือว่าเป็นเทศกาลสงกรานต์แบบ New Normal ทุกๆคนควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทาง เพื่อกลับไปหาครอบครัวและคนที่เรารัก เพื่อวันสงกรานต์ วันครอบครัว จะเป็นวันที่อบอุ่นและปลอดภัยที่สุด ระมัดระวังในการเดินทางและระมัดระวังเวลาเข้าหาญาติผู้ใหญ่ สวมใส่หน้ากากอนามัยสม่ำเสมอเวลาพบปะพูดคุย แล้วสงกรานต์ปี 2565 สงกรานต์ในช่วงเวลาโควิด 19 จะเป็นช่วงเวลาที่พวกเรา มีความสุขและปลอดภัยที่สุดด้วย