ปภ.เร่งคลี่คลายสถานการณ์ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้

524
views

6 เม.ย.2565 – กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลของลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ส่งผลให้มีน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก โดยในห้วงวันที่ 5 – 6 เมษายน 2565 เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง และชุมพร รวม 18 อำเภอ 50 ตำบล 159 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,607 ครัวเรือน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

โดยผลกระทบประกอบด้วย นราธิวาส เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสุคิริน และอำเภอแว้ง รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 32 ครัวเรือน

นครศรีธรรมราช เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสิชล อำเภอขนอม อำเภอนบพิตำ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอพิปูน อำเภอพรหมคีรี อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอปากพนัง อำเภอชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ และ อำเภอท่าศาลา รวม 32 ตำบล 113 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,215 ครัวเรือน

สุราษฎร์ธานี เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ และอำเภอดอนสัก รวม 4 ตำบล 16 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 38 ครัวเรือน

พัทลุง เกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอควนขนุน รวม 5 ตำบล 15 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 221 ครัวเรือน

ชุมพร เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพะโต๊ะ และอำเภอหลังสวน รวม 7 ตำบล 13 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 101 ครัวเรือน สถานการณ์ในภาพรวมทุกจังหวัดระดับน้ำลดลง

ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยทหารในพื้นที่ อปพร.อาสาสมัคร มูลนิธิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง พร้อมนำเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการและเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย อาทิ เรือ เครื่องสูบน้ำ เร่งระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือ ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมงนอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” ได้ทุกที่และทุกเวลา

บทความต้นฉบับ