‘ไฟเบรกกระพริบ’ มีความผิดตามกฎหมาย โทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

1141
views

หลายคนอาจจะคิดตรงกันว่า  รำคาญเอามากๆ เมื่อเจอรถที่มีการแต่งไฟเบรก  มันเป็นอะไรกันนักหนากับไฟบ้าๆ พวกนี้ ต้องติดโชว์ คิดว่าเท่ หล่อ น่าเกรงขาม หรืออย่างไร แถมหากไปตามร้านรวงที่ขายของพวกประเภทนี้ก็มักจะโม้ว่าใส่แล้วปลอดภัยเพิ่มการมองเห็น ส่วนจะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ได้ แต่ที่รู้แน่ๆคือรำคาญลูกตาเสียเหลือเกิน

“กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน”
ตอน ‘ไฟเบรกกระพริบ’ มีความผิดตามกฎหมายโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

กฎหมายเขียนไว้ชัดเจนไม่ต้องตีความใดๆ อีกใครไปติดตั้งไฟกระพริบก็ดูกฎหมายไว้สักนิด จะได้จ่ายค่าปรับได้ถูกต้อง สายแต่งรถระวังให้ดี เปลี่ยนไฟเบรกเป็นแบบกระพริบได้ หรือเปลี่ยนเป็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีแดง มีความผิดทางกฎหมาย มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ปัจจุบัน การแต่งรถที่มีการเปลี่ยนไฟเบรกเป็นแบบกระพริบสามารถ พบเห็นได้บ่อย ซึ่งเป็นการสร้างความรำคาญแก่ผู้ร่วมทาง อาจทำให้ผู้ที่ ขับรถตามหลังเข้าใจผิด กฎหมายกำหนดให้โคมไฟหยุดต้องเป็นสีแดง และแสงต้องสม่ำเสมอคงที่ไม่กระพริบ การเปลี่ยนหรือติดตั้งหลอดไฟเป็นสีอื่น (เช่น สีฟ้า, สีเขียว ฯลฯ) เหล่านี้มีความผิดตามกฎหมาย มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

นอกจากนั้น ไฟหน้ารถจะต้องมีสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนเท่านั้น ต้องไม่สว่างจ้า สะท้อนเข้ากระจกมองข้างหรือกระจกมองหลังของผู้ร่วมทาง ซึ่งมีผลทำให้สายตาพร่ามัวจนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ หากเจ้าของรถฝ่าฝืนก็มีความผิดตามกฎหมาย มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท เช่นกัน

ข้อมูลจาก : พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 12 มาตรา 60 กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ข้อ 2 (1) (ก) (ข) (ฉ)