ปภ.แจ้ง ภาคใต้เฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนอง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในช่วงวันที่ 1-3 เม.ย. 65

1223
views

ปภ.แจ้ง ภาคใต้เฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในช่วงวันที่ 1-3 เม.ย. 65 ได้แก่

จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อำเภอท่าชนะ อำเภอไชยา อำเภอท่าฉาง อำเภอวิภาวดี อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอดอนสัก อำเภอคีรีรัฐนิคม อำเภอพนม อำเภอเวียงสระ อำเภอเคียนซา อำเภอพระแสง อำเภอบ้านนาสาร อำเภอชัยบุรี อำเภอบ้านตาขุน อำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน)

จังหวัดนครศรีธรรมราช (อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอพรหมคีรี อำเภอพิปูน อำเภอฉวาง อำเภอลานสกา อำเภอช้างกลาง อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอทุ่งสง อำเภอนาบอน อำเภอขนอม อำเภอสิชล อำเภอนบพิตํา อำเภอชะอวด อำเภอท่าศาลา อำเภอจุฬาภรณ์)
ชุมพร (ทุกอําเภอ)

จังหวัดพัทลุง (อำเภอตะโหมด อำเภอศรีบรรพต อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอกงหรา อำเภอป่าบอน อำเภอป่าพะยอม อำเภอเขาชัยสน)

จังหวัดสงขลา (อำเภอเมืองสงขลา อำเภอรัตภูมิ อำเภอจะนะ อำเภอหาดใหญ่ อำเภอสะเดา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาหม่อม อำเภอนาทวี)

จังหวัดระนอง (ทุกอําเภอ)

จังหวัดกระบี่ (อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเขาพนม อำเภอปลายพระยา)

จังหวัดตรัง (อำเภอเมืองตรัง อำเภอรัษฎา อำเภอนาโยง อำเภอห้วยยอด อำเภอย่านตาขาว)

จังหวัดพังงา (อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอคุระบุรี อำเภอกะปง อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง)

จังหวัดภูเก็ต (อำเภอถลาง)

จังหวัดสตูล (อำเภอเมืองสตูล อำเภอควนโดน อำเภอควนกาหลง อำเภอละงู)

จังหวัดยะลา (อำเภอยะหา อำเภอกาบัง อำเภอบันนังสตา อำเภอกรงปินัง อำเภอธารโต อำเภอเบตง)

จังหวัดปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์)

จังหวัดนราธิวาส (อำเภอศรีสาคร อำเภอรือเสาะ อำเภอจะแนะ)

📌
https://s.lazada.co.th/s.8waS3