วิธีไหว้ รับส่ง เทวดานพเคราะห์ พระราหู 30 มี.ค. 65 การเตรียมของไหว้ ปัดเคราะห์ เปิดดวงรับโชค

1193
views

การไหว้หรือการสื่อสารถึงองค์เทพเจ้าต่าง ๆ นั้น นอกจากเครื่องบูชาแล้ว สิ่งที่จะเป็นสะพานสื่อสารสำคัญที่สุดคือ เทวทูตทั้ง ๔ อันประกอบด้วย ธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ดอกไม้ ธาตุดิน แทนด้วยพระแม่ธรณี น้ำ ธาตุน้ำ แทนด้วยพระแม่คงคา เทียน ธาตุไฟ แทนด้วยพระอัคนี ธูป ธาตุลม แทนด้วยพระวายุ

ซึ่งเราไม่สามารถจะอธิษฐานถึงเทพเจ้าโดยตรงได้ เราก็ต้องอาศัยการสื่อผ่าน เทวทูต ทั้ง ๔ หรือ ธาตุทั้ง ๔ เหล่านี้ เป็นผู้นำสิ่งที่เราปรารถนาไปยังเทพเจ้า ที่เราต้องการบูชาขอพร

วันที่ 30 มีนาคม 2565 ตามปฏิทิน โหราศาสตร์ ระบบสุริยาตร์ พระราหูจะโคจรย้ายราศี เข้าสถิตราศีเมษ ส่วนปฏิทินระบบนิรายนะวิธี นั้น จะเป็นวันที่ 13 เมษายน 2565 แต่เมื่อผมคำนวณแล้ว

การไหว้ ก็ควรเป็นวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 02.09 น. (เช้ามาจะเป็นวันที่ 31 มีนาคม 2565)
การเตรียมของไหว้นั้น ตามโบราณจารย์ ท่านให้เน้นเอาตามสะดวกในแต่ละพื้นที่ เป็นจำพวกผลหมาก รากไม้ มงคลต่าง ๆในแต่ละท้องถิ่นที่มี

แต่ในสมัยนี้นั้น จะเน้นเป็นของดำ 8 หรือ 12 อย่าง เช่น ไก่ดำต้ม ปลาดุกย่าง เหล้าดำ กาแฟดำ เฉาก๊วย น้ำโค้ก (หรือน้ำอัดลม/น้ำหวานที่เป็นสีดำ) ซุปไก่ งาดำ ถั่วดำ ข้าวเหนียวดำ สาหร่ายดำ ไข่เยี่ยวม้า เป็นต้น

แต่ที่สำคัญ ขาดไม่ได้ คือ ธูป 12 ดอก(สีอะไรก็ได้ตามกำลังพระราหู) เทียน 1 คู่ หรือ 4 คู่ หรือ 6 คู่ก็ได้ ดอกไม้หรือพวงมาลัย

สถานที่ไหว้ ผมขอแนะนำให้เป็นในร่ม เพราะเนื่องจาก วันที่ 31 มีนาคม 2565 นั้นเป็นวันที่พระจันทร์เริ่มย้ายราศี โบราณท่านห้ามทำพิธีกลางแจ้งในยามกลางคืนและที่สำคัญ ฤกษ์ในการประกอบพิธีการไหว้นั้น เป็นโจโร แห่งฤกษ์ เป็นฤกษ์ราหูโดยตรง มิควรออกนอกชายคา เพราะอาจจะต้องคราสร้ายที่ยังหลงเหลืออยู่ของ พระราหูเอาได้

ทิศที่ตั้งเครื่องบูชา ต้องเป็นทิศตะวันออก (หันหน้าเราไปทิศตะวันออกเครื่องบูชาจะหันมาทางทิศตะวันตก)
เมื่อตั้งเครื่องบวงสรวงแล้วให้จุดเทียน ธูป กล่าวคำอธิษฐาน ดังนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (3 ครั้ง)
กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ
สังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ
กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ
สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ
กุสเสโตมะมะ กุสเสโตโต ลาลามะมะ
โตลาโม โทลาโมมะมะ โทลาโมมะมะ
โทลาโมตัง เหกุติมะมะ เหกุติฯ
ยัตถะตังมะมะ ตังถะยะ ตะวะตัง
มะมะตัง วะติตัง เสกามะมะ
กาเสตัง กาติยังมะมะ ยะติกาฯ
กล่าวคำถวายเครื่องสังเวย ดังต่อไปนี้
นะโมเม พระราหูเทวานัง ธูปะทีปะ จะปุปผัง
สักการะวันทะนัง สูปะพะยัญชะนะ
สัมปันนัง โภชะ นานัง
สาลีนัง สะปะริวารัง อุทะกังวะรัง
อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา
หิตายะ สุขายะ พระราหูเทวา
มะหิทธิกา เตปิ อัมเห
อะนุรัก ขันตุ อาโรคะ
เยนะ สุเขมะจะฯ

ข้าพเจ้า (ชื่อนามสกุล) ขอบูชาพระราหูด้วยเครื่องบูชาอันตกแต่งไว้ดีแล้วนี้ ขอให้อิทธิพลของดาวพระนพเคราะห์เทวดาพระราหูจงส่งผลดีแก่ดวงชาตาของข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้า(ชื่อนามสกุล)
ได้พบเจอแต่กัลยาณมิตรที่ดี ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคร้าย หรือทุกข์ภัยใดๆ ขอให้เกิดความสุขในครอบครัว ขอให้ดาวพระนพเคราะห์เทวดาพระราหูประทานพรโชคลาภเงินสดก้อนใหญ่และความสำเร็จความเจริญรุ่งเรือง แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ (อธิษฐานส่วนตัวตามปรารถนา)
เมื่อเสร็จพิธีแล้ว วันรุ่งขึ้น ควรทำบุญ ถวายพระราหู เช่นไถ่ชีวิตโคกระบือ 8 บาท หรือ 12 บาท หรือ ใส่บาทพระ 8 รูป หรือ 12 รูป แล้วอธิษฐานขอพรจากพระราหูอีกครั้ง ทำตามนี้แล้ว ความปรารถนาของท่านจะสำเร็จทุกประการ
เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

ส่วนทางเพจ ผมได้จัดทำพิธีบูชาพระราหูใหญ่ ในคืนวันที่ 30 มีนาคม 2565 โดยได้เชิญชวนทุกท่าน ได้ร่วมกิจกรรมส่งชื่อนามสกุล มาให้ทางผมได้อ่านโองการ ถวายเครื่องบูชาปัดเคราะห์ ขอโชคลาภ พลิกดวงชาตา ร้ายกลายดี กับพระราหู ส่วนท่านไหนอยากร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องบูชา ให้ทำบุญกับเพจ 52 บาท

เช้าวันที่ 31 ก็จะทำพิธี ไถ่ชีวิตโคกระบือ แม่ลูก 88 บาท ถวายเป็นเทวบูชาแก่พระราหู เป็นอันเสร็จพิธี

ขอความสุขสวัสดี จงมีแก่ทุกท่านครับ
สุทธิธรรม พากเพียร – ดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว