ต่อให้ชนะ ความผูกพันก็หมดไป

2204
views
ต่อให้ชนะ ความผูกพันก็หมดไป

“ในชีวิตคนเรา”
ไม่จำเป็นต้องทะเลาะกัน
เพื่อให้ได้เรื่องราว
ที่กระจ่างแจ้งชัดในทุกเรื่อง

น้ำ

เพราะน้ำที่ใสสะอาดเกินไปก็ไร้ปลา
คนที่ใสสะอาดเกินไปก็ไร้เพื่อน
ทะเลาะกับคนในครอบครัว ต่อให้ชนะ ความผูกพันก็หมดไป
ทะเลาะกับคนรัก ต่อให้ชนะ ความรักก็จืดจางไป
ทะเลาะกับเพื่อน ต่อให้ชนะ มิตรภาพก็สูญหายไป ทะเลาะกันด้วยเหตุผล ที่เสียหายคือความสัมพันธ์ และที่เจ็บปวดคือตนเอง

สงบ

สีดำก็คือสีดำ สีขาวก็คือสีขาว ให้โลกเป็นผู้พิสูจน์เถอะ
วางอคติ และวางความยึดติดของตนลงเสีย
คุณก็จะกลายเป็นคนใจกว้างขึ้นมาทันที

“ถอยสักก้าว คลื่นลมจะสงบ”