สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ แจ้งปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม อีก 10 สตางค์ เป็น 3.40 บาท/ฟอง มีผลวันนี้

456
views

สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ ปรับราคาไข่ไก่ขึ้นอีก 10 สตางค์/ฟอง เหตุจากราคาอาหารสัตว์ที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง จากราคาวัตถุดิบทั้งข้าวโพด และข้าวสาลี ที่ราคายังพุ่งไม่หยุด

สมาคมผู้ผลิตไก่ไข่ ได้แจ้งปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม ขึ้นอีกฟองละ 10 สตางค์ เป็น 3.40 บาท/ฟอง มีผลตั้งแต่วันนี้ (24 มี.ค.) เป็นต้นไป ส่งผลให้ราคา ไข่เบอร์ 0 ฟองละ 4.20 บาท, เบอร์ 1 ฟองละ 4.00 บาท, เบอร์ 2 ฟองละ 3.80 บาท, เบอร์ 3 ฟองละ 3.50 บาท, เบอร์ 4 ฟองละ 3.30 บาท, เบอร์ 5 ฟองละ 3.10 บาท และเบอร์ 6 ฟองละ 2.90 บาท โดยมีต้นเหตุจากราคาอาหารสัตว์ที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง จากราคาวัตถุดิบทั้งข้าวโพด และข้าวสาลี ที่ราคายังพุ่งไม่หยุด

ขณะที่วงประชุมแก้ปัญหาอาหารสัตว์วานนี้ ล่มไม่เป็นท่า เนื่องจากสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงอธิบดีกรมการค้าภายใน ลาประชุมกะทันหัน ทำให้กรมการค้าภายใน ต้องเลื่อนการประชุมออกไปไม่มีกำหนด

บทความต้นฉบับ