ปภ.แจ้งเตือนภัย 4 จังหวัดภาคใต้ ภูเก็ต-พังงา-กระบี่-ระนอง ฝนหนัก-น้ำป่าไหลหลาก

936
views

ปภ.แจ้งเตือน 4 จังหวัด เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเพิ่มขึ้น ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกต้องระมัดระวังหารเดินเรือ โดยเรือเล็กงดออกจากฝั่ง

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) โดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง ประกอบกับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่1 ลงวันที่ 20มีนาคม2565 แจ้งว่า ช่วงวันที่ 20-22มีนาคม 2565 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่าง มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลน คาดว่าจะเคลื่อนตัวทางทิศเหนือ เข้าสู่อ่าวเบงกอลตอนบน เและเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทำให้มีลมพัดปกคลุมทางด้านตะวันตกของประเทศไทย ส่งผลให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นบริเวณภาคเหนือ ด้านตะวันตกของภาคกลาง ภาตใต้ฝั่งตะวันออก และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) จึงได้ประสาน 4จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2565 ดังนี้ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ได้แก่ จ.ระนอง ในพื้นที่อุกอำเภอ จ.พังงา บริเวณพื้นที่ 5อำเภอ ได้แก่ ตะกั่วทุ่ง คุระบุรี กะปง ตะกั่วป่า และท้ายเหมือง จ.ภูเก็ต ในบริเวณพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ เมืองภูเก็ต ถลางและกะทู้ จ.กระบี่ บริเวณพื้นที่ 3อำเภอ ได้แก่ เมืองกระบี่ เขาพนม และปลายพระยา นอกจากนี้ ยังแจ้งเตือนจังหวัดระนอง ในพื้นที่ทุกอำเภอ โดยได้ประสานให้จังหวัด และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า

รวมถึงจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยและทีมปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมเผชิญเหตุ และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันที หากประเมินแล้วมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ ให้จังหวัดดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศ สถานการณ์ภัย และข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

ด้านกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนภัยลักษณะอากาศหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่าง (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 20-22มีนาคม 2565)”ฉบับที่1 ลงวันที่ 20มีนาคม2565 ระบุว่า หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่าง มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลนในช่วงวันที่ 20-22มีนาคม2565 คาดว่าจะเคลื่อนตัวทางทิศเหนือเข้าสู่อ่าวเบงกอลตอนบนและเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมา แม้ศูนย์กลางพายุไม่เคลื่อนเข้าประเทศไทยโดยตรงแต่ทำให้ลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางพายุมีกำลังแรงขึ้นและพัดปกคลุมทางด้านตะวันตกของประเทศไทย

ส่งผลทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ด้านตะวันตกของภาคกลาง และภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักถึงหนักมากที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ด้วย

บทความต้นฉบับ

  ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร