| ศธ.เตรียมเสนอ ครม.พิจารณาปรับเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนทุกสกัด คาดใช้งบประมาณกว่าหมื่นล้านบาท

884
views

เตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา ปรับอัตราเงินอุดหนุค่าใช้จ่ายรายหัวการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้เรียนทุกสังกัด เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อและสามารถตอบโจทย์คุณภาพการศึกษาในปัจจุบัน คาดใช้งบประมาณ 10,000 ล้านบาท

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีจุดเน้นการจ่ายงบประมาณคือ การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย การยกระดับคุณภาพการศึกษา การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องสำคัญในการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้เรียนทุกสังกัดไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ซึ่งการปรับเงินอุดหนุนรายหัวเป็นอัตราที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2552 แล้ว ซึ่งตนต้องการทำให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อและสามารถตอบโจทย์คุณภาพการศึกษาในปัจจุบัน

สำหรับการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้เรียนทุกสังกัดนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการว่าจะปรับรูปแบบใดให้มีความเหมาะสมมากที่สุด เช่น การปรับตามขั้นบันไดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังระดมความคิดเห็นเรื่องการจัดทำค่าใช้เงินอุดนหนุนรายหัวนักเรียนกันอยู่อย่างเข้มข้น ซึ่งแน่นนอนว่าจะมีการปรับเงินอุดหนุนให้สูงขึ้นกว่าอัตราเดิมอย่างแน่นอน เพราะเราไม่ได้มีการปรับเรืองนี้มานานแล้วกว่า 10 ปี อีกทั้งต้องการให้สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบันด้วย

คาดว่าจะใช้งบประมาณในการปรับ อัตราเงินอุดหนุค่าใช้จ่ายรายหัวการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้เรียนทุกสังกัดประมาณ 10,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากการดำเนินการเรื่องดังกล่าวเสร็จสิ้นจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการจัดทำไม่นาน

บทความต้นฉบับ

เตรียมเสนอ ครม.พิจารณาปรับเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนทุกสกัด คาดใช้งบประมาณกว่าหมื่นล้านบาท