12.ความเป็นที่สุด !! จังหวัดนครศรีธรรมราช

5390
views

“เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียร ไม่เบียดเบียนทำอันตรายผู้ใด”

นครศรีธรรมราช (มักเรียกสั้น ๆ ว่า นคร) จังหวัดที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน นับตั้งแต่สมัยศรีวิชัย อีกทั้งยังเป็นเมืองแรกที่รับเอาพุทธศาสนาจากลังกา เข้ามาด้วย… ความเป็นที่สุด !!

ประชากรมากที่สุดในภาคใต้

1.เป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในภาคใต้ นครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในภาคใต้ ประมาณ 1.6 ล้านคน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีบริเวณกว้างใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

2.มหาวิทยาลัยที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีบริเวณกว้างใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ มีพื้นที่ภายในวิทยาเขตเดียวมากกว่า 10,000 ไร่

เทือกเขานครศรีธรรมราช

3.เทือกเขาที่สูงที่สุดในภาคใต้ เทือกเขานครศรีธรรมราช เป็นเทือกเขาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนและเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง มียอดเขาสูงที่สุดในภาคใต้ คือ ยอดเขาหลวง มีความสูง 1,835 เมตร จากระดับน้ำทะเล และเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขานครศรีธรรมราช ปัจจุบันอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง

ชายฝั่งทะเลยาวที่สุด

4.ติดชายฝั่งทะเลมากที่สุดในประเทศไทย ชายฝั่งทะเลยาวที่สุด 236 กิโลเมตร ตั้งแต่อำเภอ ขนอม สิชล ท่าศาลา เมือง ปากพนัง หัวไทร

แหลมตะลุมพุก

5.แหลมทะเลที่ยาวที่สุดในประเทศไทย คือ แหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง เกิดจากการทับถมของทรายที่น้ำทะเลพัดพามา จนกลายเป็น สันดอนจะงอย ยื่นยาวเป็นแหลมออกไปจากชายฝั่งทะล มีความยาวประมาณ 16 กิโลเมตร ส่วนกว้างที่ของแหลมประมาณ 5 กิโลเมตร

กังหันลมผลิตไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

6.กังหันลมผลิตไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ขนาดกำลังการผลิต 10 เมกะวัตต์ มีกังหัน 4 ต้น ขนาดความสูง 90 เมตร ขนาดใบพัด 59 เมตร มีกำลังผลิตต้นละ 2.5 เมกะวัตต์ บนพื้นที่ 221 ไร่ งบลงทุน 75 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์

รวมเป็นงบลงทุน 750 ล้านบาท ริมทะเลเมืองคอนตลอดแนว 2 อำเภอ ปากพนัง-หัวไทร ต่อเนื่องถึงอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เป้าหมายในอนาคตที่ตั้งไว้ถึง 500 ตัว จะมีกำลังการผลิตถึง 600 เมกะวัตต์

ทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุดในประเทศไทย

7.ทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุดในประเทศไทย ทะเลสองห้อง ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ ซึ่งเป็นเหมือนหนองน้ำขนาดใหญ่ 2 บ่อต่อเองกัน และมีถ้ำใต้น้ำ โดยปากบ่อหรือปากถ้ำบนพื้นดินเต็มไปด้วยหินแข็งคล้ายลาวาจากภูเขาไฟ 2 ปล่อง

ซึ่งสามารถดำน้ำชมความสวยงาม วิจิตรตระการตาภายในถ้ำใต้น้ำตลอดทั้งปี สำหรับบึงหรือปากปล่องแรกกว้างประมาณ 20ไร่ อีกห้องกว้างประมาณ 10 ไร่ จึงเป็นที่มาของชื่อเรียกว่า “ทะเลสองห้อง” โดยในช่วงหน้าแล้งน้ำลดจะมองเห็นเป็น 2 ส่วนหรือ 2 ห้องอย่างชัดเจน

อุโมงค์ทางรถไฟ

8.อุโมงค์ทางรถไฟลอดภูเขาแห่งเดียวในภาคใต้ อุโมงค์ช่องเขา เป็นอุโมงค์ทางรถไฟลอด 1 ใน 7 แห่งของไทย และเป็นอุโมงค์รถไฟเพียงแห่งเดียวของเส้นทางรถไฟสายใต้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณกิโลเมตรที่ 769.822 ถึง 770.058 มีความยาวของตัวอุโมงค์ 235.90 เมตร ภายในเป็นผนังคอนกรีต ตั้งอยู่ระหว่างสถาสถานีรถไฟร่อนพิบูลย์ กับ สถานีช่องเขา

คีรีวง

9.หมู่บ้านที่มีอากาศบริสุทธิ์ที่สุดในประเทศไทย สำหรับจุดที่อากาศดีที่สุดของลานสกา อยู่ ณ บริเวณหมู่บ้านคีรีวง และเป็นเรื่องน่าทึ่งมากๆสำหรับบริเวณนี้ เพราะตามปกติแล้ว เกณฑ์มาตรฐานอากาศที่ดี ต้องมีสิ่งแปลก ปลอมไม่เกิน 300 ไมครอนต่ออากาศ 1 ลูกบาศก์เมตร แต่คุณภาพอากาศที่หมู่บ้านคีรีวง ลานสกา พบว่ามีสิ่งแปลกปลอมเพียง 9 ไมครอนต่ออากาศ 1 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีอากาศที่บริสุทธิ์กว่ามาตรฐานถึง 100 เท่า!!

น้ำตกเหนือฟ้า

10.แหล่งน้ำจืดที่สะอาดที่สุดในประเทศไทย น้ำตกเหนือฟ้า อุทยานฯเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช ถูกประกาศเป็นแหล่งน้ำที่สะอาดที่สุดในประเทศไทย กลายเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญ

ท่องเที่ยวเมืองรอง นครศรีธรรมราช

11 เป็นเมืองรองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในครึ่งปี 2561 ท่องเที่ยวเมืองรอง ครึ่งปีแรก นครศรีธรรมราช ครองแชมป์นักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุด ตามด้วย พิษณุโลก และเชียงราย

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84

12.สวนสาธารณะที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 มีพื้นที่ทั้งหมด 1,257 ไร่

_/\_ Nakhon Si Thammarat นครศรีธรรมราช – ขออนุญาติเจ้าของภาพ