ด่วนที่สุด! นายกฯ สั่งเร่งออกมาตรการลดค่าครองชีพยกแผง น้ำมัน-ก๊าซหุงต้ม-ค่าไฟ แก้หนี้-สร้างรายได้ช่วยเหลือปชช.

853
views

ในการประชุมฯ นายกรัฐมนตรี ย้ำว่าต้องการให้มีหน่วยงานขับเคลื่อนเพื่อให้ดูแลประชาชนทุกคน เพื่อบรรเทาภาระหนี้ให้กับประชาชนไม่ให้มีคนต้องถูก ยึดบ้าน ยึดรถ

3 มีนาคม 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี โดยสั่งให้พิจารณาออกมาตรการที่เหมาะสม แบ่งเบาภาระของประชาชน

โดย นายกรัฐมนตรี ได้ขอให้ทางคณะที่ปรึกษาให้เดินหน้าดำเนินการตาม 3 แนวทางหลักอย่างเร่งด่วน ดังนี้

1. หาแนวทางลดภาระค่าใช้จ่าย เพื่อดูแลประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ร่วมพิจารณามาตรการที่เหมาะสม แบ่งเบาภาระของประชาชน อาทิ การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาราคาน้ำมัน ราคาก๊าซหุงต้ม และค่าไฟฟ้า

2. การบรรเทาภาระหนี้สิน เป็นประเด็นที่รัฐบาลดูแลมาโดยตลอด รัฐบาลได้กำหนดให้ในปี 2565 นี้เป็น “ปีแห่งการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน” และได้กำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนไว้ครอบคลุมทุกมิติ

3. การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเพิ่มรายได้ให้ประชาชน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งรัดการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ ให้มีเม็ดเงินกระจายลงไปในพื้นที่ ทั้งโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โครงสร้างพื้นฐานสร้างความเชื่อมโยง กระจายทรัพยากรสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น รถไฟเส้นทางขนส่งสินค้าส่งออก ซึ่งทำได้ในปริมาณมาก ประหยัด รวดเร็ว และเป็นโอกาสเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

📌