กรมการปกครอง ยกระดับให้บริการ “ ทะเบียนราษฎรดิจิทัล ” ผ่านแอปพลิเคชัน D.DOPA เริ่ม 14 มี.ค. 65

655
views

กรมการปกครอง ยกระดับให้บริการ “ ทะเบียนราษฎรดิจิทัล ” ผ่านแอปพลิเคชัน D.DOPA เริ่ม 14 มี.ค. 65

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ยกระดับบริการงานทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ผ่านแอป D.DOPA ก่อนใช้งานต้องยืนยันตัวตนที่สำนักงานทะเบียนทั่วประเทศ
โดยนำเทคโนโลยีระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

ผู้ที่สนใจใช้บริการงานทะเบียนราษฎรดิจิทัล จะต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนทางดิจิทัล Dopa – Digital ID โดยเริ่มจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน D.DOPA แล้วนำบัตรประจำตัวประชาชน ไปยืนยันตัวตนที่สำนักทะเบียนทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อกำหนดรหัสประจำตัว 8 หลัก เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะสามรถใช้บริการงานทะเบียนราษฎรดิจิทัลได้

สำหรับระยะแรกจะให้บริการเกี่ยวกับการแจ้งย้ายที่อยู่ในสำนักทะเบียนเดียวกัน การแจ้งการย้ายที่อยู่ปลายทาง และการมอบหมายหรือมอบอำนาจให้แจ้งหรือยื่นคำร้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ส่วนการคัดหรือคัดและรับรองรายการทะเบียนบ้าน ทะเบียนประวัติและทะเบียนคนเกิดกรณีรายการที่ ผู้ขอเป็นเจ้าของข้อมูลนั้น กรมการปกครองจะแจ้งวันเปิดบริการให้ประชาชนทราบต่อไป

ที่มา : รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

  ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร