‘กรมทางหลวงชนบท’ รายงานสถานการณ์ถนนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในที่ภาคใต้ ในขณะนี้ (27 ก.พ.65)

434
views

นราธิวาส – กรมทางหลวงชนบท รายงานสถานการณ์ถนนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและติดตั้งป้ายเตือน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ (27 ก.พ.65 เวลา 08.30 น.) ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัย 1 จังหวัด คือ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้รับผลกระทบรวม 6 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 2 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 4 สายทาง ดังนี้

– ถนนสาย นธ.4001 แยก ทล.4056-บ้านตันหยงมัส อ.ระแงะ กม.ที่ 1+600 – 6+000 เป็นช่วง ๆ
– ถนนสาย นธ.2003 แยกทล.42 – บ้านมะนังตายอ อ.ยี่งอ กม.ที่ 5+200 – 7+300

– ถนนสาย นธ.4008 แยกทล.4055 – บ้านป่าไผ่ อ.ระแงะ กม.ที่ 0+000-0+500
– ถนนสาย นธ.4010 แยกทล.4057 – บ้านบูเก๊ะตา อ.แว้ง กม.ที่ 6+000-9+000, 21+200 – 21+500

ทช.ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน บริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนทันที ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้ หากเกิดเหตุอุทกภัยบริเวณสายทาง สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม