จัดว่าเด็ด!!!…ที่สุดของปักษ์ใต้บ้านเรา แม่น้ำ ภูเขา ทะเล

9710
views
ที่สุดของภาคใต้

ข้อมูลจัดว่าเด็ด!!! ของปักษ์ใต้บ้านเรา แม่น้ำ ภูเขา ติดกับทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามัน อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก มีทรัพยากรมากมาย ทั้งแร่ประเภทต่างๆ ป่าไม้ ชายหาดและหมู่เกาะที่สวยงาม มีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมติดอันดับโลกมากมาย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่น ปลูกยางพารา ทำงานในเหมืองแร่ ทำงานบริการด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น

ภาคใต้ มีจังหวัดอยู่ทั้งสิ้น 14 จังหวัด มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ มีเนื้อที่รวม 70,715.2 ตารางกิโลเมตร ความยาวจากเหนือจรดใต้ประมาณ 750 กิโลเมตร ทุกจังหวัดของภาคมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ยกเว้นจังหวัดยะลาและจังหวัดพัทลุง

1.) ถนนที่มีความยาวมากที่สุดของภาคใต้ คือ ถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เริ่มจากกรุงเทพมหานคร ถึงจังหวัดสงขลา ระยะทางทั้งสิ้น 1,274 กิโลเมตร

2.) ทางรถไฟสายใต้ ได้ชื่อว่าเป็นทางรถไฟสายยาวที่สุด คือ เริ่มจากสถานีรถไฟธนบุรี (สถานีบางกอกน้อย) กรุงเทพมหานคร ผ่านจังหวัดนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี จนถึงสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ระยะทางทั้งสิ้น 1,144 กิโลเมตร

ตู้ไปรษณีย์ เบตง

3.) ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (ซึ่งอดีตก็เคยเป็นที่สุดของโลก) ตั้งอยู่ในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา มีความสูง 3.20 เมตร เส้นรอบวงที่ฐาน 2.65 เมตร เส้นรอบวงตู้ 2.40 เมตร สร้างในปี พ.ศ.2467

4.) ส่วนที่กว้างที่สุดวัดจาก พังงา ถึง นครศรีธรรมราชความยาวประมาณ 250 กิโลเมตร

5.) ส่วนที่แคบที่สุดวัดจากระนอง ถึง ชุมพร ประมาณ 64 กิโลเมตร เรียกว่า “คอคอดกระ”

6.) จังหวัดที่มีชายฝั่งยาวที่สุด คือ นครศรีธรรมราช มีชายฝั่งยาว 226 กิโลเมตร ชายฝั่งทะเลภาคใต้ทั้งหมดยาว 1,872 กิโลเมตร ฝั่งอ่าวไทย (ชายฝั่งแบบยกตัว) วัดจากจังหวัดชุมพร ถึง นราธิวาส ยาว 935 กิโลเมตร ฝั่งอันดามัน (ชายฝั่งแบบจมตัว) วัดจากจังหวัดระนอง ถึง สตูล ยาว 937 กิโลเมตร จังหวัดที่ไม่มีชายฝั่งทะเล คือ จังหวัดพัทลุงและยะลา

7.) ทะเลสาบสงขลา เป็นทะเลสาบสามน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นทะเลสาบแห่งเดียวในประเทศไทยที่อยู่ติดกันถึง 3 จังหวัด มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1,000 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ จังหวัดพัทลุง ในเขตอำเภอเมืองพัทลุง อำเภอปากพะยูน อำเภอบางแก้ว อำเภอเขาชัยสนและอำเภอควนขนุน, จังหวัดสงขลา ในเขตอำเภอระโนด อำเภอสทิงพระ อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสิงหนคร อำเภอเมืองสงขลา อำเภอควนเนียง อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

เขาหลวง

8.) ยอดเขาที่สูงที่สุดในภาคใต้ คือ เขาหลวง อยู่ในเทือกเขานครศรีธรรมราช สูง 1,835 เมตร ยอดเขาหลวง มีเทือกเขาที่สลับซับซ้อน ตั้งอยู่ที่ อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีสภาพเป็นป่าดิบชื้นและป่าดิบเขา เส้นทางการเดินในอุทยานแวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะป่าเฟิร์นโบราณและกล้วยไม้หายากนานาชนิด

9.) แม่น้ำที่ยาวที่สุดในภาคใต้ แม่น้ำตาปี ยาว 230 กิโลเมตร

10.) เกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ เกาะภูเก็ต เป็นไข่มุกแห่งอันดามันมาเนิ่นนาน ด้วยเป็นเกาะกลางทะเลอันดามันขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ มีพื้นที่ 513 ตร.กม. มีชายหาดที่สวยงามและเกาะบริวารมากถึง 32 เกาะ ทั้งโลกใต้ทะเลก็มีความงามน่าชม และไม่เพียงธรรมชาติเท่านั้น ศิลปวัฒนธรรมของชาวจีนฮกเกี้ยนบนเกาะ เช่น ตึกเก่าศิลปะชิโน-โปรตุกีส อาหารการกิน รวมถึงประเพณีกินผักก็มีความน่าสนใจไม่น้อย

เกาะตะรุเตา

11.) เกาะตะรุเตา เป็นอุททยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย และในปี พ.ศ.2525 อุทยานแห่งชาติตะรุเตาได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้เป็น มรดกแห่งอาเชียน (ASEAN Heritage Parks and Reserves)

12.) ผลิตแร่ดีบุกได้มากที่สุดในประเทศไทย มีเพียง 2 จังหวัดที่มีความสำคัญในการผลิตแร่ดีบุก คือ พัทลุงและสตูล

13.) ระนอง ฝนตกชุกที่สุด เฉลี่ยปีละประมาณ 5,106.3 มิลลิเมตร และจังหวัดที่มีปริมาณน้ำฝนต่ำสุด คือ สุราษฎร์ธานี 1,710 มม.

14.) ป่าไม้ จังหวัดที่มีป่าไม้มากที่สุด คือ สุราษฎร์ธานี จังหวัดที่มีป่าไม้เบาบางที่สุด คือ ระนอง

นครศรีธรรมราช

15.) จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุด คือ นครศรีธรรมราช จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ ระนอง จังหวัดที่มีประชากรหนาแน่นที่สุด คือ ภูเก็ต จังหวัดที่มีประชากรเบาบางที่สุด คึอ ระนอง เทศบาลที่ใหญ่ที่สุด คือ เทศบาลหาดใหญ่ เทศบาลที่เล็กที่สุด คือ เทศบาลตำบลหลังสวน จ.ชุมพร

16.) แนวเทือกเขานครศรีธรรมราช นับเป็นเทือกเขาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและยาวที่สุดในภาคใต้ โผล่ขึ้นที่อำเภอดอนสัก เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอำเภอขนอม เขตจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง โดยเทือกเขาที่ผ่านเขตจังหวัดพัทลุงและตรังถือเป็นที่กั้นเขตแดนระหว่าง 2 จังหวัดนี้ มักเรียกอีกชื่อว่า “เทือกเขาบรรทัด” จากนั้น แนวเทือกเขายาวลงไปยังเขตแดนระหว่างจังหวัดสตูลกับประเทศมาเลเซีย โดยบรรจบกับเทือกเขาสันกาลาคีรีที่ภูเขาซีนา จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นเขตแดนธรรมชาติระหว่างไทยกับมาเลเซีย

17.) เขื่อนบางลาง นับเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของไทย เป็นเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้า นอกจากนั้นยังให้ประโยชน์ทางด้านการชลประทาน สนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรในจังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี กว่า 380,000 ไร่ และยังเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญในภาคใต้

อุทยานแห่งชาติเขาสก

18.) อุทยานแห่งชาติเขาสก ดินแดนศูนย์กลางของ “ขุนเขาแห่งป่าฝน” เป็นผืนป่าดิบชื้นผืนใหญ่ที่สุดและมีความสำคัญของภาคใต้ อันประกอบไปด้วยอุทยานแห่งชาติเขาสก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา อุทยานแห่งชาติศรีพังงา และอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง มีพื้นที่ทั้งสิ้น 2,296,879.5 ไร่ มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง อุดมไปด้วยพืชพรรณมากมายหลายชนิด

ทั้งพืชพรรณที่หายากและเป็นพืชเฉพาะถิ่น อันได้แก่ บัวผุด ปาล์มเจ้าเมืองถลางหรือปาล์มหลังขาวและปาล์มพระราหู นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด โดยเฉพาะพบสัตว์ป่าสงวนถึง 4 ชนิด คือ เก้งหม้อ เลียงผา สมเสร็จ และแมวลายหินอ่อน และประกอบกับสภาพพื้นที่มีทิวทัศน์ ที่สวยงาม มีความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติทั้งน้ำตก หน้าผา ถ้ำ และ ทิวทัศน์เทือกเขาหินปูนที่ตั้งตระหง่านเหนือผืนน้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา จนได้รับฉายาว่า กุ้ยหลินเมืองไทย

19.) พังงาได้ชื่อว่ามีธรรมชาติทั้งทะเลและป่าเขาหินปูนที่สวยงามที่สุดของภาคใต้ เป็นเพชรน้ำเอกของภาคใต้ตอนล่างและเป็นสวรรค์ของคนรักทะเล ด้วยด้านตะวันตกของจังหวัดเป็นชายฝั่งทะเลอันดามันยาวเหยียดหลายร้อยกิโลเมตร มีหมู่เกาะน้อยใหญ่เรียงรายไปในท้องทะเล ส่วนด้านตะวันออกเป็นเทือกเขาหินปูนสลับซับซ้อนงดงามดุจภาพวาดของศิลปินมือเอก พังงาในวันนี้จึงเป็นที่หมายของนักเดินทางหลายคนที่อยากจะได้มาเยือนสักครั้งในชีวิต

20.) กระบี่เป็นจังหวัดที่มีปาล์มน้ำมันปริมาณมากที่สุด

สะพานเอกชัย

21.) สะพานเอกชัย หรือ สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สะพานข้ามทะเลสาบที่ยาวที่สุดในประเทศไทย เดิมถนนสายนี้ชื่อ “ถนนสายบ้านไสกลิ้ง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง – บ้านหัวป่า อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา” เปลี่ยนเป็น “ถนนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” เพื่อให้เหมาะสมกับปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยตัวสะพานวางตามแนวระหว่างทะเลน้อยกับทะเลหลวงของทะเลสาบสงขลา มีระยะทาง 5.450 กิโลเมตร เป็นสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทยแทนที่สะพานติณสูลานนท์ สะพานนี้ยังเป็นจุดชมวิวควายน้ำที่สวยงามอีกด้วย

22.) โตนงาช้าง เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในภาคใต้ น้ำตกโตนงาช้าง อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ครอบคลุมพื้นที่สองจังหวัด คือ จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล สภาพป่ายังคงมีความอุดมสมบูรณ์อย่างดี มีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ถือเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญหลายสายที่ใหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา

23.) กังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อยู่ที่ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช มีความเร็วลมเฉลี่ยระดับ 3 ซึ่งเป็นระดับความเร็วลมเฉลี่ยในระดับที่เหมาะสม คุ้มค่าต่อการลงทุน แม้ว่าในประเทศไทยยังมีพื้นที่ที่มีระดับความเร็วลมเฉลี่ยสูงกว่านี้มาก เช่น อ.เมืองสงขลา ระดับ 6 อ.ระโนด ระดับ 3 อ.กระแสสินธุ์ ระดับ 3 ก็ตาม

สะพานศรีสุราษฎร์

24.) สะพานศรีสุราษฎร์ สูงที่สุดในภาคใต้ สะพานข้ามแม่น้ำตาปีแห่งใหม่ สามารถใช้เลี่ยงจราจรติดขัดในเมืองสุราษฎร์ฯ โดยไม่ต้องวิ่งผ่านตัวเมือง เป็นสะพานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง ก่อสร้างเป็นสะพานคู่ 2 สะพาน สะพานมีความยาว 2.56 กม. และถนนยาว 3.24 กม.

25.) ถ้ำขมิ้น มหัศจรรย์ใต้พิภพ อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ถ้ำทีใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ถ้ำขมิ้นเป็นถ้ำที่ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าถ้ำเหม็น ถ้ำขมิ้นเป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของประเทศไทย เป็นถ้ำหินปูนที่มีขนาดกว้างใหญ่มาก ภายในมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม และเป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาวจำนวนมาก

การเดินชมภายในถ้ำขมิ้นนั้นภายในถ้ำได้จัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 1,250 เมตร เดิมถ้ำขมิ้นเคยเป็นถ้ำที่ให้สัมปทานเก็บมูลค้างคาวจึงทำให้ภายในถ้ำนอกจากจะชื่นชมความงามของหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกๆต่างๆในโถงถ้ำขนาดใหญ่แล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถพบร่อยรอยการสัมปทานภายในถ้ำด้วย โดยจุดเด่นที่เด่นที่สุดคือ ซากรถจิ๊ปที่ถูกประกอบขึ้นภายในถ้ำ

26.) วัดติดทะเลอันดามัน แปลกที่สุดในภาคใต้ วัดเทศก์ธรรมนาวา หรือ วัดท่าไทร อยู่ที่บ้านท่าแตง ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จ.พังงา บรรยากาศเต็มไปด้วยความร่มรื่นติดทะเลอันดามัน โบสถ์สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัก นับเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

วัดแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพื้นที่ประมาณ 15 ไร่ แก่สงฆ์เพื่อสร้างอุโบสถ โดยมีเจ้าอาวาสวัดท่าไทร พระวินัย รตนวัณโณ เป็นผู้ดูแล โครงสร้างจำลองรูปแบบมาจากพระอุโบสถ วัดอรัญญวาสี จังหวัดหนองคาย ประดับด้วยงานตกแต่งไม้เป็นภาพพุทธประวัติอย่างงดงาม

เทศบาลเมืองจังหวัดยะลา

27.) เทศบาลเมืองจังหวัดยะลา มีการจัดวางผังเมืองแบบใยแมงมุมที่สวยที่สุดในประเทศไทย

28.) หมู่เกาะสิมิลัน ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ว่าเป็นหมู่เกาะที่มีความงามทั้งบนบกและใต้น้ำ จัดอันดับโดยนิตยสารสกินไดวิ่ง (Skin Diving Magazine) ของประเทศสหรัฐอเมริกา

29.) จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกยางมากที่สุดคือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1,807,643 ไร่ ของประเทศเป็นพื้นที่กรีดยางได้ 10,896,957 ไร่

30.) เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ (เซ็นทรัลเฟสติวัลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ) ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้

31.) หาดใหญ่วิทยาลัย โรงเรียนที่เก่งที่สุดในภาคใต้ และอยู่ในอันดับที่ 4 จากการจัดอันดับ 100 โรงเรียนที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2557 พิจารณาจากการวัดผล Admission โควตารับตรง โอลิมปิกวิชาการ คะแนนการสอบ O-net แพทย์ กสพท. ทุนรัฐบาล ทุนก.พ. ทุน พสวท. และรางวัลชนะเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

เสม็ดนางชี

32.) จำนวนเกาะมากที่สุด คือ จังหวัดพังงา สวรรค์ของนักท่องเที่ยว มีทั้งหมด 155 เกาะ รองลงมาจังหวัดกระบี่ 154 เกาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีมี 108 เกาะ จังหวัดสตูล มีจำนวนทั้งสิ้น 106 เกาะ จังหวัดระนองมีจำนวนทั้งสิ้น 56 เกาะ จังหวัดตรังมีจำนวนทั้งสิ้น 54 เกาะ ชุมพรมีจำนวนทั้งสิ้น 54 เกาะ จังหวัดภูเก็ตมีจำนวนทั้งสิ้น 37 เกาะ จังหวัดพัทลุงมีจำนวนทั้งสิ้น 18 เกาะ (ทั้งหมดอยู่ในทะเลสาบสงขลา) จังหวัดนครศรีธรรมราชมีจำนวนทั้งสิ้น 9 เกาะ จังหวัดสงขลามีจำนวนทั้งสิ้น 6 เกาะ จังหวัดปัตตานีมีจำนวนทั้งสิ้น 4 เกาะ จังหวัดนราธิวาสมีจำนวนทั้งสิ้น 3 เกาะ

33.) เมืองยะรัง อาณาจักรลังกาสุกะ (พุทธศตวรรษที่ 7-14) เมืองเก่าแก่ที่สุดของภาคใต้ มีอาณาเขตควบคลุมพื้นที่ในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา จากหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงร่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองในอดีตของปัตตานีที่บริเวณอำเภอยะรังเป็น ซากร่องรอยของ เมืองโบราณขนาดใหญ่ซ้อนทับกันถึง ๓ เมือง นักภูมิศาสตร์เชื่อว่า เมืองโบราณขนาดใหญ่ที่บริเวณอำเภอยะรังนั้นหมดความสำคัญลง น่าจะมีเหตุผลประการหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลช่วงระยะเวลา ๑,๐๐๐ ปี ที่ผ่านมาโดยลดลงระดับหนึ่งมีผลทำให้ชายฝั่งทะเลถอยห่างออกไปจากเดิม

ดังนั้น ที่ตั้งของชุมชนจึงไม่เหมาะที่จะเป็นทำเลของการเป็นเมืองท่าค้าขายอีกต่อไป จึงต้องย้ายที่ตั้งศูนย์กลางการปกครองจากเมืองประแวในเขตเมืองโบราณยะรังมาที่เมืองปาตานีบริเวณที่ตั้งมัสยิดกรือแซะ ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมืองปัตตานี และนำมาซึ่งการย้ายที่ตั้งของเมืองในระยะเวลาต่อมา

แม้ว่าจะไม่สามารถระบุระยะเวลากำเนิดของเมืองปัตตานีได้อย่างชัดเจน แต่เมืองปัตตานีก็ได้ปรากฏชื่อ และเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเป็นลำดับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่๑๙เป็นอย่างน้อย ในพุทธศตวรรษที่ ๒๔ ศูนย์กลางการปกครองของเมืองปาตานีได้ย้ายมายังจะบังติกอติดกับแม่น้ำปัตตานี และสร้างวังจะบังติกอขึ้นใหม่ มีตลาดการค้าแห่งใหม่เกิดขึ้น คือ ตลาดจีนซึ่งได้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อมาเป็นเมืองปัตตานีในปัจจุบัน [รวมระยะเวลาทั้งสิ้นรวม ๔๐๐ ปี ที่เมืองปัตตานีที่ กรือเซะและบานาเจริญรุ่งเรืองสูงสุด จนได้ชื่อว่าเป็น “มหานคร” ภูมิภาคนี้

34.) พายุไต้ฝุ่นเกย์ เป็นพายุไต้ฝุ่นครั้งเลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นในคาบสมุทรมลายูรอบ 35 ปี พายุก่อตัวขึ้นเมื่อวันที่ 1 พายุไต้ฝุ่นเกย์เคลื่อนเข้าสู่ภาคใต้ตอนบนด้วยความเร็วถึง 185 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

แหลมพรหมเทพ

35.) แหลมพรหมเทพ จ.ภูเก็ต ที่พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าหลังสุดในภาคใต้ และจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดของประเทศไทย

36.) ซากดึกดำบรรพ์เกาะตะรุเตา อำเภอละงู จังหวัดสตูล (ซากดึกดำบรรพ์ในมหายุคพาลีโอโซอิก) อายุเก่าแก่ ที่สุดในประเทศไทย อยู่ห่างจากตัวจังหวัดสตูลไปทางทิศตะวันตก ราว ๔๕ กิโลเมตร เป็นบริเวณที่มีซากดึกดำบรรพ์ อายุเก่าแก่ ที่สุดในประเทศไทย มีการสะสมตัวตั้งแต่ ยุคแคมเบรียนตอนปลาย ต่อเนื่องมาจนถึงยุคออร์โดวิเชียนตอนต้น ราว ๕๐๐ – ๔๗๐ ล้านปี มาแล้ว ได้พบซากดึกดำบรรพ์ในชั้นหินดินดาน และหินทรายจากหลายบริเวณ บนเกาะตะรุเตา ได้แก่ อ่าวตะโละโต๊ะโป๊ะ อ่าวตะโละอุดัง และอ่าวมะละกา เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น ไทรโลไบต์ บราคิโอพอด นอติลอยด์ และร่องรอยสัตว์ดึกดำบรรพ์

37.) แหลมทะเลยาวที่สุดในประเทศไทย คือ แหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง เกิดจากการทับถมของทรายที่น้ำทะเลพัดพามา จนกลายเป็น สันดอนจะงอย ยื่นยาวเป็นแหลมออกไปจากชายฝั่งทะล มีความยาวประมาณ 16 กิโลเมตร ส่วนกว้างที่ของแหลมประมาณ 5 กิโลเมตร ปัจจุบันที่นี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่เพียงมีเรื่องเล่าของอดีตอบอวลเท่านั้น หากยังเป็นแหล่งรวมร้านอาหารที่เสิร์ฟซีฟู้ดเคล้าวิวทะเลให้คุณได้อิ่มเอมอย่างเอร็ดอร่อย

38.) มหาวิทยาลัยที่มีบริเวณกว้างใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมพื้นที่มากกว่า 9,000 ไร่ ปัจจุบันมีนิสิตกำลังศึกษาอยู่มากกว่า 5,000 คน

ป่าพรุโต๊ะแดง

39.) ป่าพรุโต๊ะแดง นับว่าเป็นป่าพรุผืนสุดท้ายของเมืองไทยที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ไว้เป็นอย่างดี ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 4 อำเภอ คือ สุไหงโก-ลก สุไหงปาดี ตากใบ และอำเภอเมือง มีพื้นที่ประมาณ 120,000 ไร่ หากอยากมาเดินสวยๆ ชิคๆ ชมความงามของป่าพรุที่นี่ก็มีไกด์นำเที่ยวตัวจิ๋วไว้คอยเป็นเพื่อนร่วมเดินทางกับเราด้วยนะจ๊ะ ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ฯศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร จ.นราธิวาส มีทั้งแบบให้ชมทางบกและทางน้ำกันเลยนะเอ้อ ได้ทั้งกลิ่นไอธรรมชาติแถมยังได้ความรู้กลับไปอีกต่างหาก เพราะสองข้างทางมีป้ายติดบอกชนิดพืชพรรณไว้มากมาย

40.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Prince of Songkla) อักษรย่อ ม.อ. เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๑๑ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2510 ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานชื่อเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2510 จึงถือว่าวันที่ 22 กันยายนของทุกปี เป็นวันสงขลานครินทร์

41.) น้ำตกดาดฟ้า เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้น้ำตกดาดฟ้า เป็นน้ำตกที่สูงใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจำนวนชั้นทั้งหมดจำนวน 13 ชั้น ชั้นสูงสุดเป็นหน้าผาสูงชันประมาณ. 80 เมตร ในฤดูฝนน้ำจะไหลลงมาเต็มหน้าผา ราวกับว่าไหลลงมาจากฟากฟ้า จึงได้ชื่อว่าดาดฟ้า นำตกดาดฟ้าเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมาก น้ำตกดาดฟ้าตั้งอยู่ในพื้นตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ห่างจากตัวอำเภอบ้านนาสารประมาณ 22 กิโลเมตร

42.) หมู่บ้านคีรีวง เป็นจุดที่สูดอากาศบริสุทธิ์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย สำหรับจุดที่อากาศดีที่สุดของลานสกา อยู่ ณ บริเวณหมู่บ้านคีรีวง และเป็นเรื่องน่าทึ่งมากๆสำหรับบริเวณนี้ เพราะตามปกติแล้ว เกณฑ์มาตรฐานอากาศที่ดี ต้องมีสิ่งแปลกปลอมไม่เกิน 300 ไมครอนต่ออากาศ 1 ลูกบาศก์เมตร แต่คุณภาพอากาศที่หมู่บ้านคีรีวง ลานสกา พบว่ามีสิ่งแปลกปลอมเพียง 9 ไมครอนต่ออากาศ 1 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีอากาศที่บริสุทธิ์กว่ามาตรฐานถึง 100 เท่า

ยางพาราขนาดใหญ่ที่สุด

43.) ยางพาราขนาดใหญ่ที่สุด อายุ 104 ปี คาดว่าปลูกมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2455 ซึ่งเป็นสมัยที่พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี บิดายางพาราไทย ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้น ยางพาราต้นนี้อยู่ที่บริเวณสำนักงานหมวดการทางห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง มีขนาดเส้นรอบวงถึง 4.42 เมตร และความสูงถึง 30 เมตร จนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของโครงการประกวดต้นยางพาราต้นใหญ่ที่สุดในจังหวัดตรัง และใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วย ด้วยขนาดของลำตันที่ใหญ่มากๆ ต้องใช้คนโอบถึง 4 คน ถึงจะรอบต้น และยังมีความสมบูรณ์อยู่มาก

45.) สุราษฎร์ธานี มีพื้นที่มากที่สุดในภาคใต้ และมากเป็นอันดับ 6 ของประเทศ มีเนื้อที่ประมาณ 12,891 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,057,125 ไร่

46.) ภูเก็ต มีพื้นที่เล็กที่สุดในภาคใต้ มีขนาดพื้นที่ 543 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 345,067 คน เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีลักษณะต่างจากจังหวัดอื่นอย่างสิ้นเชิง เพราะเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่พื้นที่ของจังหวัดทั้งหมดเป็นเกาะกลางทะเล มีเกาะบริวาร 32 เกาะ ส่วนกว้างที่สุดของเกาะภูเก็ตเท่ากับ 21.3 กิโลเมตร ส่วนยาวที่สุดของเกาะภูเก็ตเท่ากับ 48.7 กิโลเมตร เฉพาะเกาะภูเก็ต มีพื้นที่ 543.034 ตารางกิโลเมตร ส่วนเกาะบริวารมีพื้นที่ 27 ตารางกิโลเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด 570.034 ตารางกิโลเมตรหรือ 356,271.25 ไร่

47.) หาดใหญ่ จ.สงขลา เมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจการค้าและการบริการของภาคใต้ มีจำนวนประชากรในเขตเทศบาลมากที่สุดในภาคใต้ มีเงินสำรองของประเทศเป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร และเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะแถบประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย

มะพร้าวมีมากที่สุดที่ เกาะสมุย

48.) มะพร้าวมีมากที่สุดที่ เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี สามารถผลิต มะพร้าวผล น้ำมันมะพร้าว ให้คนไทยได้ใช้ทั่วทั้งประเทศมายาวนานกว่า 100 ปี จึงนับได้ว่ามะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญมากของเกาะสมุย และเป็นสัญลักษณ์คู่เกาะตลอดมา

49.) ชุมพรเป็นจังหวัดที่ปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้ามากที่สุดในประเทศไทย โดยมีพื้นที่เพาะปลูกถึง 178,283 ไร่ ผลผลิตรวม 24,424 ตัน/ปี สร้างรายได้ให้เกษตรกรเป็นเงิน 1,500 ล้านบาท ซึ่งผลผลิตดังกล่าว ประมาณร้อยละ 2 จะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟและกาแฟสำเร็จรูปที่หลากหลายทั้ง 3 in 1 สูตรเข้ม กลมสูตรกล่อม 4 in 1 สูตรสมุนไพร และ 7 in 1 สูตรสมุนไพรไม่ผสมน้ำตาล โดยทุกปีๆ ผลิตภัณฑ์กาแฟจังหวัดชุมพรของทุกกลุ่มจะมารวมกันในงานเกษตรแฟร์และของดีชุมพร

เรียบเรียงที่มา @ สะตอฟอร์ยู

  ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร