เริ่มต้นวันใหม่ ด้วยใจใหม่ที่สดใส

4202
views

ทุกวันเราควรตื่นขึ้นมาด้วยใจที่สดใส เปิดใจรับปัจจุบันด้วยความรู้สึกสดชื่นเบิกบาน และไม่หมกมุ่นหรือเอาอารมณ์ใด ๆ มาหมักหมมจนเป็นพิษแก่จิตใจ

จิตที่สดใหม่นี้แหละที่จะทำให้ปีใหม่มาพร้อมกับชีวิตใหม่อย่างแท้จริง อีกทั้งยังทำให้ทุกวันเป็นวันใหม่ของชีวิต แม้กิจวัตรประจำวันยังเหมือนเดิม แต่ทุกชั่วโมง ทุกนาที และทุกวินาทีจะใหม่เสมอ

สามารถนำประสบการณ์ใหม่ ๆ มาสู่ใจเรา อีกทั้งยังสามารถเปิดใจเราให้เข้าถึงธรรมอันลุ่มลึกได้ทุกขณะ แม้จะยังอยู่บ้านหลังเดิม ขับรถคันเดิม ใช้ของเดิม ๆ แต่ก็มีความสุขทุกขณะ

เริ่มต้น ปีใหม่ วันใหม่ ด้วยใจใหม่

หมั่นทำความดีทุกครั้งที่มีโอกาส เพราะความดีที่เราทำนี้แหละจะเป็นเสมือนน้ำสะอาดที่ชำระความเศร้าหมองและสิ่งอกุศลไปจากจิตใจ อีกทั้งยังชโลมใจให้สดชื่นเบิกบานด้วย ถ้ารักตน อยากให้สิ่งดี ๆ แก่ตน ก็พึงทำความดีอยู่เสมอ

พระไพศาล วิสาโล

ข้อธรรม คำสอน พระไพศาล วิสาโล

ธรรมทาน