อยู่กับความจริงไม่ได้…ก็หาความสุขได้ยาก

1213
views
อยู่กับความจริงไม่ได้...ก็หาความสุขได้ยาก

อยู่กับความจริงไม่ได้ ก็หาความสุขได้ยาก

” ความจริง” คือ ความสุขที่ทำให้เราสบายกายใจเป็นความจริงที่ไม่ต้องปิดบังซ่อนเร้น
เมื่อไหร่ที่เรามีความสุข…จากความ(ไม่)จริงมันจะสุขเพียงประเดี๋ยวประดาว

เพราะกลัวความ(ไม่)จริงอีกด้านจะถูกเปิดเผย

อยู่กับความจริงไม่ได้ ก็หาความสุขได้ยาก

“ความสุข” ที่อยู่บนพื้นฐานของ “ความจริง” มักทำให้ชีวิตร่มรื่นมากกว่า เป็นเหตุเป็นผลกัน

ความจริงกับความสุข…จึงมักเดินไปดัวยกันเสมออยากสุขนาน ต้องอยู่กับ “ความจริง”

อยากหาความสุขให้ชีวิต ต้องอยู่กับความจริงให้เป็น

ขอบคุณที่มา นามบุญ – เจ้าของภาพ