ด่วน! เตรียมทลาย ห้องเย็นบริษัทใหญ่สงขลา กักตุนหมูกว่า 2 แสน กก.

1190
views

เตรียมทลายห้องเย็น บริษัทยักษ์ที่สงขลา ตุนหมูกว่า 2 แสนกิโล

สงขลา – มีรายงานว่า นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานในการร่วมวางแผนการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการตรวจสอบห้องเย็นกรณีที่อาจมีการกักตุนสินค้าประเภทเนื้อสุกร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่

พล.ต.ต อาชาน จันทร์ศิริ ผบก.ภ.จว.สงขลา, พ.ต.ต.อนันต์ บัวแก้ว สว.กก1.บก.ปคบ., พาณิชย์จังหวัดสงขลา, ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สงขลา

โดยมีข้อสรุปดังนี้

1.สืบเนื่องจากการเข้าตรวจสอบห้องเย็นบริษัทใหญ่แห่งหนึ่ง ของกรมปศุสัตว์พบว่าในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมามีการนำเนื้อสุกรจากบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม พัทลุง เข้าเก็บรักษาไว้ที่ห้องเย็นดังกล่าว จำนวน 211,361 กิโลกรัม และวันที่เข้าตรวจสอบ (19 ม.ค.65) พบว่ามีเนื้อสุกรคงคลัง 201,650 กิโลกรัม กรมปศุสัตว์จึงได้ทำการอายัดไว้เพื่อรอการตรวจสอบ

2.ที่ประชุมกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบร่วมกันในห้องเย็นดังกล่าวในวันที่ 20 มกราคม 65 โดยใช้อำนาจตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ประกอบข้อกฎหมายอื่นด้วย

3.ที่ประชุมกำหนดแผนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบห้องเย็นทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ 21-31มกราคม 65 นี้และขยายผลเพื่อลดปัญหาการกักตุนสินค้าประเภทเนื้อสุกร

บทความต้นฉบับ

ด่วน! เตรียมทลาย ห้องเย็นบริษัทใหญ่สงขลา กักตุนหมูกว่า 2 แสน กก.