ธรรมสถานอันเก่าแก่และงดงามแห่งนี้ นามว่า “วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์”

1270
views

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ธรรมสถานอันเก่าแก่และงดงามแห่งนี้ มีนามว่า “วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์” ในเวลาอาทิตย์ลงเล่นน้ำยามเย็น แสงสวยสีแสดจะสาดส่องกระทบผืนทะเลและยอดเจดีย์อันเป็นที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุ ทำให้แสงเงาในยามนี้ สร้างความประทับใจให้กับแขกบ้านแขกเรือนที่มาเยือนสุราษฎร์ธานีได้เสมอ

วัดแห่งนี้เดิมเรียกว่า “วัดเขาล้าน” ชาวบ้านมีความเชื่อว่าเป็นที่สถิตของพ่อท่านยอดเขา ซึ่งเป็นเทพยดารักษาเขาล้านและดินแดนโดยรอบ สร้างโดยอาจารย์ทอง เจ้าอาวาสรูปแรก ท่านได้มรณภาพเมื่อปี พ.ศ.2500 ต่อมาพระเดชพระคุณพระราชรัตนกวี อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น “วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์” เพื่อความเป็นสิริมงคล นามเมื่อแปลได้ความหมายว่า วัดที่อาจารย์ทองสร้างขึ้นที่ภูเขา

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

ปูชนียวัตถุที่ทรงค่า ณ วัดแห่งนี้มีมาก.. ทั้งพระประธานเนื้อโลหะสมัยอยุธยา พระพุทธรูปทรงเครื่อง พระบรมสารีริกธาตุบรรจุในเจดีย์จัตุรมุข พระพุทธบาทจำลอง อนุสาวรีย์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต และในอุโบสถยังมีสังขารของพระครูสุวรรณประดิษฐ์การ หรือ “หลวงพ่อจ้อย” เกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งภาคใต้ ซึ่งท่านได้มรณภาพ เมื่อปี พ.ศ. 2536 ร่างของท่านอยู่ในโลงแก้ว

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

หากจุดหมายปลายทางแห่งการเที่ยวท่อง คือการมองหาความสุข.. วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ นับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ควรค่าแก่การมาเยือน จะได้ชมอาทิตย์เล่นน้ำ ชมความงามของธรรมะ และใช้เวลาพักผ่อน.. ในตอนเย็นย่ำ

ภาพข่าว : ททท