แจก ปฏิทินวันพระ2565 เซฟเก็บไว้วางแผนเข้าวัดทำบุญ เสริมมงคลชีวิตตลอดปี

4630
views
ปฏิทินวันพระ2565

แจก ปฏิทินวันพระ 2565 เซฟเก็บไว้วางแผนเข้าวัดทำบุญ เสริมมงคลชีวิตตลอดปี

ปฏิทินวันพระ 2565

วันพระ เดือนมกราคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565 แรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีฉลู
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีฉลู
วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีฉลู
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีฉลู

วันพระ เดือนกุมภาพันธ์ 2565

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 แรม 15 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีฉลู
วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีฉลู
วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีฉลู (วันมาฆบูชา)
วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีฉลู

วันพระ เดือนมีนาคม 2565

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 แรม 14 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีฉลู
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสี่(4) ปีฉลู
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่(4) ปีฉลู
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนสี่(4) ปีฉลู

วันพระ เดือนเมษายน 2565

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 แรม 15 ค่ำ เดือนสี่(4) ปีฉลู
วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนห้า(5) ปีขาล
วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า(5) ปีขาล
วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนห้า(5) ปีขาล
วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 แรม 14 ค่ำ เดือนห้า(5) ปีขาล

วันพระ เดือนพฤษภาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนหก(6) ปีขาล
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนหก(6) ปีขาล (วันวิสาขบูชา)
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนหก(6) ปีขาล (วันอัฏฐมีบูชา)
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 แรม 15 ค่ำ เดือนหก(6) ปีขาล
วันพระ เดือนมิถุนายน 2565

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีขาล
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีขาล
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีขาล
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 แรม 14 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีขาล

สวดมนต์ในวันพระ

วันพระ เดือนกรกฎาคม 2565

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีขาล
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีขาล (วันอาสาฬหบูชา)
วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 แรม 1 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีขาล (วันเข้าพรรษา)
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีขาล
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 แรม 15 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีขาล (วันเฉลิมฯ ร.10)

วันพระ เดือนสิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเก้า(9) ปีขาล
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้า(9) ปีขาล (วันเฉลิมฯ วันแม่)
วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนเก้า(9) ปีขาล
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 แรม 14 ค่ำ เดือนเก้า(9) ปีขาล

วันพระ เดือนกันยายน 2565

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีขาล
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีขาล
วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีขาล
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีขาล
วันพระ เดือนตุลาคม 2565

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(11) ปีขาล
วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(11) ปีขาล (วันออกพรรษา)
วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(11) ปีขาล
วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(11) ปีขาล

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

วันพระ เดือนพฤศจิกายน 2565

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบสอง(12) ปีขาล
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง(12) ปีขาล (วันลอยกระทง)
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง(12) ปีขาล
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง(12) ปีขาล

วันพระ เดือนธันวาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีขาล
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีขาล
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีขาล
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 แรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีขาล
วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีขาล