หลวงพ่อป้อมก็ช่วยไม่ได้! “สิระ” ซวยซ้ำสภาฯ ทวงเงิน ส.ส. คืนหลวงทุกบาทตั้งแต่ 24 มี.ค.62

1007
views

หลวงพ่อป้อมก็ช่วยไม่ได้ ! “สิระ” ซวยซ้ำ สภาผู้แทนราษฎรทวงเงิน ส.ส. กลับคืนหลวงทุกบาททุกสตางค์ โดยให้นับตั้งแต่ 24 มี.ค. 62 ถึงวันที่ศาลมีคำสั่งให้สิ้นสุดความเป็น ส.ส.

ล่าสุด มีรายงานว่า สำนักการคลัง สภาผู้แทนราษฎร กำลังตรวจสอบเพื่อเรียกคืนเงินเดือนและรายได้ทั้งหมดของนายสิระที่ได้จากสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่เดือน มี.ค. 62 ได้แก่ 1.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง เดือนละ 113,560 บาท ตั้งแต่วันที่ 24 เดือน มี.ค.2562 ถึงวันที่ 22 ธ.ค.2564 2.เงินเดือนผู้ช่วย ส.ส.ของนายสิระ จำนวน 7 คน ตั้งแต่ 15,000-20,000 บาท 3.ค่าเบี้ยประชุม-ค่าเดินทางต่างๆ ของนายสิระระหว่างดำรงตำแหน่ง ส.ส.

โดยขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างรวบรวมว่า มีจำนวนเงินจ่ายให้นายสิระไปทั้งหมดเท่าใด จะต้องเรียกคืนทุกบาททุกสตางค์ หลังจากคำนวณวงเงินที่นายสิระต้องจ่ายคืนเสร็จแล้วจะส่งหนังสือให้นายสิระรับทราบ เพื่อคืนรายได้ทั้งหมดที่ได้ไปให้สภาฯ ต่อไป

บทความต้นฉบับ

หลวงพ่อป้อมก็ช่วยไม่ได้ ! “สิระ” ซวยซ้ำ สภาผู้แทนราษฎรทวงเงิน ส.ส. กลับคืนหลวงทุกบาททุกสตางค์ โดยให้นับตั้งแต่ 24 มี.ค. 62 ถึงวันที่ศาลมีคำสั่งให้สิ้นสุดความเป็น ส.ส.

ด่วน! “สิระ” ซวยซ้ำสภาฯ ทวงเงิน ส.ส. คืนหลวงทุกบาทตั้งแต่ 24 มี.ค.62

 
ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร