ทช.ที่ 10 (กระบี่) ตรวจสอบ ‘เกาะนุ้ยนอก’ พื้นที่เกาะลันตาใหญ่ มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องไม่บุกรุก

1169
views

“ตรวจสอบพื้นที่เกาะลันตาใหญ่ มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องไม่บุกรุก”

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑๐ (กระบี่) ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เกาะลันตา ตรวจสอบพื้นที่บริเวณเกาะหนุ่ยนอก ม.๓ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ตามเรื่องร้องเรียนกรณีการออกเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินโดยมิชอบด้วยกฏหมายผ่านสื่อศูนย์ข่าวภาคใต้ Thai PBS จุดหมายห่างจากท่าเรือเกาะลันตาใหญ่ ระยะทางประมาณ ๘ กม.

พบเกาะตั้งอยู่กลางทะเล เมื่อตรวจสอบพื้นที่โดยรอบ ไม่มีสภาพเป็นพื้นที่ป่าชายเลน และไม่มีพันธุ์ไม้ป่าชายเลน ลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินควนสูงชัน มีพันธุ์ไม้ป่าบกขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นไม้หว้าหิน มะม่วงป่า เคี่ยม ต้นไทร มะขามและเถาวัลย์ ขึ้นปกคลุมหนาแน่นทั่วบริเวณพื้นที่รอบๆ เป็นหิน ไม่พบการบุกรุกแผ้วถาง หรือการทำไม้ หรืออาคารสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยและพืชผลอาสินแต่อย่างใด ไม่พบบุคคลหนึ่งบุคคลใดอยู่ในพื้นที่

พบหลักหมุดแสดงแนวเขตที่ดินของสำนักงานที่ดิน ๑ หลัก หมายเลข ๒ช๘๑๖๗ เมื่อรังวัดหาค่าพิกัดและนำมาถ่ายทอดลงในแผนที่จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนฯ ผลปรากฎว่าพื้นที่ ดังกล่าวอยู่นอกเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี และอยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

เครดิตแหล่งข้อมูล : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

📌