สธ.รับไทยบริจาควัคซีนจริง! ช่วยประเทศเพื่อนบ้าน ให้แบบคละยี่ห้อ

427
views

จากกรณีที่รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า ประเทศไทยบริจาควัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยหนึ่งในประเทศที่ถูกกล่าวถึงคือ เมียนมา

ความคืบหน้ากรณีไทยบริจาควัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประเทศเพื่อนบ้าน วันนี้ ( 19 พ.ย.64) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ยอมรับว่าเป็นการประสานของกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เป้าหมายเพื่อเป็นการป้องกันและหยุดยั้งการระบาดของโรคโควิด-19 สอดคล้องกับแนวความคิดป้องกันผู้อื่นเหมือนกับป้องกันตัวเองเนื่องจากมีพรมแดนเชื่อมต่อกัน

อีกทั้งในช่วงนี้ไทยเริ่มมีวัคซีนเพียงพอ และมีวัคซีนเหลือมากขึ้น จึงมีแนวคิดที่จะบริจาค ส่วนชนิดวัคซีนที่นำไปบริจาคนั้น จะเป็นในลักษณะคละ ไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นชนิดใดหรือยี่ห้อ เพราะไทยมีทั้งวัคซีนที่จัดซื้อเอง และวัคซีนที่ได้รับบริจาคมา

บทความต้นฉบับ

ไทยบริจาควัคซีนจริง ช่วยประเทศเพื่อนบ้าน ให้แบบคละชนิด

 
ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร