หลวงปู่กลิ่น ติสฺสโร วัดชัยธารามประดิษฐ์ (ปากโมร๊ะ) ท่าศาลา นครศรีธรรมราช

7678
views
หลวงปู่กลิ่น ติสฺสโร

หลวงปู่กลิ่น ติสฺสโร หรือพระครูสุคนธ์คุณากร เจ้าอาวาสวัดชัยธารามประดิษฐ์ (ปากโมร๊ะ) ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีความเคร่งครัดในธรรมวินัย และมีศีลลาจาริยวัตรอันน่าเลื่อมใส พระผู้มีเมตตาธรรมสูง มีตบะบารมีอันสูงส่ง มีพรรษาอายุจนถึงปัจจุบัน คือ ๑๐๘ ปี

หลวงปู่กลิ่น วัดชัยธารามประดิษฐ์

หลวงปู่กลิ่น ติสฺสโร เกิดเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๒ บรรพชาครั้งแรกเมื่ออายุ ๑๘ ปี ที่วัดจันพอ ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา เมื่อบิดาเสียชีวิต ได้ลาสิกขาและกลับมาบวชอีกครั้งที่วัดจันพอ ตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช

ท่านอยู่ในร่มผ้ากาสาวพัตรยาวนานที่สุดของจังหวัดนครศรีธรรมราชในขณะนั้น และท่านเป็นศิษย์เพียงรูปเดียวของพระครูวิสุทธิจารี (พุ่มเฒ่า วัดจันพอ) เพื่อนสหธรรมมิกของพ่อท่านเอียดดำ วัดในเขียว

หลวงปู่กลิ่น ติสฺสโร

หลวงปู่กลิ่น ท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีเมตตาธรรมสูง มีตบะบารมีอันสูงส่ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลวงปู่กลิ่นได้พัฒนาและช่วยเหลือชุมชนมาตลอด หลวงปู่กลิ่น ติสฺสโร จำพรรษาและดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดปากโปร๊ะ นานถึง ๘๔ พรรษา

จนกระทั่งมรณภาพด้วยโรคชรา มีอาการนอนหลับแล้วมรภาพ เวลา ๐๙.๑๙ น. ของวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐