ด่วน!! ปภ.ประกาศเตือน 6 จ.ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก 15 จ.ต้องระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง

1779
views

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์ ข้อมูลคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยระบุว่า

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก

ภาคกลาง

● ประจวบคีรีขันธ์ (อ.ปราณบุรี)

ภาคใต้

● สุราษฎร์ธานี (อ.พนม)
● นครศรีธรรมราช (อ.เมืองฯ ขนอม)
● พังงา (อ.กะปง ท้ายเหมือง ตะกั่วป่า)
● ตรัง (อ.เมืองฯ)
● สตูล (อ.ควนโดน ควนกาหลง ละงู)

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

● หนองบัวลำภู (อ.โนนสัง ศรีบุญเรือง)
● ชัยภูมิ (อ.คอนสวรรค์ บ้านเขว้า เมืองฯ)
● ขอนแก่น (อ.ชนบท อุบลรัตน์ น้ำพอง เมืองฯ)
● มหาสารคาม (อ.โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เมืองฯ)
● นครราชสีมา (อ.โนนสูง คง เมืองยาง ประทาย โนนไทย พิมาย เมืองฯ จักราช ชุมพวง เฉลิมพระเกียรติ โนนแดง)
● บุรีรัมย์ (อ.คูเมือง แคนดง สตึก)
● ศรีสะเกษ (อ.เมืองฯ ห้วยทับทัน อุทุมพรพิสัย)

ภาคกลาง

● ลพบุรี (อ.บ้านหมี่ เมืองฯ)
● สุพรรณบุรี (อ.บางปลาม้า สองพี่น้อง)
● สิงห์บุรี (อ.เมืองฯ อินทร์บุรี พรหมบุรี)
● อ่างทอง (อ.เมืองฯ ไชโย ป่าโมก วิเศษชัยชาญ)
● พระนครศรีอยุธยา (อ.ผักไห่ เสนา บางบาล พระนครศรีอยุธยา บางไทร บางปะอิน มหาราชบางปะหัน บางซ้าย ลาดบัวหลวง บ้านแพรก)
● นครปฐม (อ.บางเลน นครชัยศรี สามพราน กำแพงแสน ดอนตูม)
● ปทุมธานี (อ.เมืองฯ สามโคก)
● ปราจีนบุรี (อ.บ้านสร้าง ศรีมโหสถ)

ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนัก ปริมาณฝนสะสม โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมือง อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังระยะสั้น ๆ พื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ลาดเชิงเขา อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก พื้นที่ริมลำน้ำอาจได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมในระดับสูง ระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษ อันตรายจากกระแสไฟฟ้า รวมทั้งการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านเส้นทาง

ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปพร. จิตอาสา เครือข่ายอาสาสมัคร องค์กรสาธารณกุศลได้เตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้กับชุมชน/หมู่บ้านในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หรือเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย

บทความต้นฉบับ

ด่วน!! ปภ.ประกาศเตือน 6 จังหวัดระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

  ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร