มท.ร่อนหนังสือด่วนที่สุด! สมาชิก-นายก อบต.พ้นตำแหน่ง รอเลือกตั้ง พ.ย. นี้

1280
views

มท.สั่งด่วนสุดให้สมาชิก-นายก อบต. พ้นจากตำแหน่ง หลัง กกต.ประกาศกำหนดการเลือกตั้งท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2564 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้สมาชิกและนายก อบต. พ้นจากตำแหน่ง โดยรายละเอียด ดังนี้

ตามที่ได้แจ้งแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อทราบ และแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วนั้น

กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีผลทำให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ตามมาตรา 142 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ ประกอบมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลภายหลังจากการพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้แจ้งการพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมมีประกาศจัดให้มีการเลือกตั้ง วันศุกร์ที่ 1 ต.ค. 2564 จากนั้นเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่ 11-15 ต.ค. และกำหนดวันเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564

บทความต้นฉบับ

มท.สั่งด่วนสมาชิก-นายก อบต.พ้นตำแหน่ง รอเลือกตั้ง พ.ย. นี้