คาถาเสกน้ำล้างหน้ามหาเมตตา “หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ”สุดยอดมหาเมตตา ใครเห็นใครรักเอ็นดูแน่นอน!

33285
views
คาถาเสกน้ำล้างหน้ามหาเมตตา

หลวงพ่อเดิม พุทธสโร วัดหนองโพ นครสวรรค์ พระเถราจารย์ผู้โด่งดังในอตีต มีลูกศิษย์สืบทอดวิชามามากมาย วิชาอาคมต่างๆล้วนแล้วเป็นหนึ่งในแผ่นดิน ยากที่จะหาผู้ใดมาทัดเทียมสำหรับบทพระคาถาอาคม

หลวงพ่อเดิมนั้น มีหลายบทมากมาย ล้วนแล้วแต่มีผู้นำไปใช้ได้ผลแทบทั้งสิ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับว่า เราต้องมีความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ในบทพระคาถานั้นๆ แล้วจะได้รับผลดีอย่างเหลือประมาณมิได้

คาถาเสกน้ำล้างหน้ามหาเมตตา

คาถาเสกนํ้าล้างหน้าในตอนเช้า หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ นครสวรรค์

” พระพุทธังล้างหน้า พระธัมมังล้างทุกข์ พระสังฆังเพิ่มสุข สวัสดีมีชัย อิติปิโสภะคะวา มนุษย์ในโลกหล้าเห็นหน้ารักกู สาธุ อิติพุทโธ เอหิสุคะโต มหาเสน่ห์เมตตา สวัสดีลาโภ นะชาลีติ “

หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิม