สอนลูกให้เข้าใจวงจรชีวิต เกิด แก่ เจ็บ ตาย ผ่านวงจรหนอนผีเสื้อ

829
views

บ้านไหนที่เคยเลี้ยงหนอนผีเสื้อ นอกจากจะได้เรียนรู้วงจรชีวิตของผีเสื้อแล้ว ยังสามารถสอนเรื่องต่าง ๆ ได้อีก ทั้งความอดทนรอคอย และการพลัดพรากจากลา แต่มีคุณแม่คนหนึ่งสอนเรื่องสัจธรรมของชีวิตผ่านการเลี้ยงหนอนผีเสื้อ เพราะคิดว่าลูกจะเห็นภาพและเข้าใจมากที่สุด

คุณแม่ชนสร ตั้งพานิชย์ เป็นคนหนึ่งที่เลือกซื้อชุดหนอนผีเสื้อให้ลูกชายวัย 7 ขวบ เพราะลูกชายอยากเลี้ยงสัตว์ แต่ครอบครัวไม่สามารถเลี้ยงสัตว์ที่มีอายุยืนยาวได้

จึงเลือกผีเสื้อเป็นสัตว์เลี้ยง เพราะมีวงจรชีวิตสั้นและสามารถนำมาสอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของชีวิตตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ได้ ซึ่งเป็นเรื่องนามธรรมที่เด็กเข้าใจยาก

คุณแม่ชนสร เล่าว่าตอนซื้อหนอน ขอเลือกหนอนที่มีรูปลักษณ์ไม่น่ารัก แต่มีลวดลายสวยงามตอนเป็นผีเสื้อ เพื่อสอนลูกให้เรียนรู้ว่า คนเราไม่ควรมองแต่รูปลักษณ์ภายนอก หนอนที่เลี้ยงมีรูปลักษณ์ไม่สวยงาม แต่พอมันเติบโตเป็นผีเสื้อ กลับมีปีกที่งดงามและสวยงาม

ตั้งแต่วันแรกที่ลูกได้หนอนผีเสื้อ สิ่งที่ลูกต้องทำคือการดูแลเอาใจใส่สัตวเลี้ยงของเขา ให้อาหาร ทิ้งอึ และทำความสะอาดกล่องเลี้ยงหนอน และคอยสังเกตการเปลี่ยนแปลงทุกระยะ สิ่งเหล่านี้สอนให้ลูกรู้จักความอดทน ความเสียสละ และความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เขาเลี้ยง

การเลี้ยงสัตว์มีส่วนในการกล่อมเกลาจิตใจเด็ก ทำให้เขารู้จักเสียสละเวลาเล่น มาดูแลหนอนแทน

ผีเสื้อมีอัตราการรอดตายไม่มาก ดังนั้นเวลาเลี้ยงจึงเสี่ยงที่จะตายระหว่างทางตลอดเวลา ช่วงระยะดักแด้ จึงสอนลูกได้ถึงความไม่เที่ยงธรรมของชีวิต

ดักแด้บางตัวแห้งตาย ไม่ออกมาเป็นผีเสื้อ สอนลูกได้ว่าความตายเป็นเรื่องไม่แน่นอน ซึ่งเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

คุณแม่ชนสร บอกว่าเรื่องที่ยากที่สุด สำหรับการเลี้ยงหนอนผีเสื้อของเด็ก ๆ คือการให้ลูกตัดใจและยอมปล่อยผีเสื้อคืนสู่ธรรมชาติ ในวันที่พวกมันออกจากดักแด้

ซึ่งแม่ต้องให้ข้อมูลเรื่องความจำเป็น ที่ต้องปล่อยผีเสื้ออย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่เลี้ยง เพื่อให้ลูกเข้าใจระบบนิเวศน์ เข้าใจเรื่องห่วงโซ่อาหาร หากเห็นนกกินผีเสื้อที่เขากำลังปล่อยมันไป รวมถึงเข้าใจเรื่องการจากลา

แม่มีหน้าที่สอนให้ลูกเข้าใจเรื่องนามธรรมเหล่านี้ การยกตัวอย่างเพียงอย่างเดียว อาจไม่เห็นภาพ เหมือนการอธิบาย ผ่านการเลี้ยงสิ่งมีชีวิต

การสอนเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านชุดเลี้ยงหนอนผีเสื้อ แม้จะตอบไม่ได้เลยว่าเด็ก ๆ จะรับรู้และเข้าใจเรื่องราวที่ผู้ใหญ่พยายามถ่ายทอดได้มากน้อยแค่ไหน แต่กิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้พวกเขาได้ใช้เวลาทุกนาทีอย่างมีประโยชน์ ลดเวลาการเล่นมือถือหรือไอแพด และเพิ่มเวลาพูดคุยของครอบครัว เพราะการเลี้ยงหนอนผีเสื้อ มีคำถามที่ผู้ปกครองต้องตอบตลอดเวลา

บทความต้นฉบับ

สอนลูกให้เข้าใจชีวิต ผ่านวงจรหนอนผีเสื้อ

📌