ทำบุญมาก็มาก… แต่ยังลำบากอยู่

3426
views

ทำบุญมาก็มาก แต่ยังลำบากอยู่ ที่ผ่านมาทำบุญมาตลอด ทำทานไม่เคยขาด แต่ทำไมชีวิตยังลำบาก ยังขาดแคลนสิ่งใดอีก!!!

ความลำบากยากจน ความทุกข์ทั้งปวง ล้วนมีเหตุมาจาก “วิบากกรรม” ทั้งสิ้น แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่อาจหลบเลี่ยงได้

ครั้งหนึ่งลูกศิษย์ถามพระพุทธองค์ว่า “ในเมื่อท่านเป็นผู้ที่มี ความเมตตาและอิทธิฤทธิ์ แล้ว ทำไมยังมีคนที่ลำบากอยู่?”

กรณียเมตตสูตร

พระพุทธองค์ทรงเมตตาชี้แจงว่า “เราแม้จะมีอิทธิฤทธิ์มาก แต่เรามีสี่ประการที่ทำไม่ได้

ประการที่ ๑ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิบากกรรมได้ ใครสร้างกรรมเอาไว้ ไม่มีใครรับแทนได้คนนั้นต้องรับเอง

ประการที่ ๒ ปัญญาให้กันไม่ได้ ต้องฝึกฝนเอาเองถึงจะเกิดปัญญาได้

ประการที่ ๓ ความศรีวิไลของธรรมะ ไม่สามารถสื่อทางภาษาได้ ความจริงแท้ในจักรวาล ต้องใช้ ”การปฏิบัติ” หนทางเดียวเท่านั้นเพื่อพิสูจน์ความจริง

พระพุทธเจ้าชนะมาร

ประการที่ ๔ คนที่ไม่มีวาสนาที่ดีกับเราจะฟังไม่เข้าถึงใจเขา เราจึงโปรดเขาไม่ได้ฝนแม้จะตกทั่วฟ้าก็ยังไม่เกิดประโยชน์กับหญ้าที่ไร้ราก พระธรรมแม้จะกว้างใหญ่ไพศาล ก็ยากที่จะโปรดคนไร้วาสนา…

ความลำบากบากยากเข็ญ ทุกข์ทรมาน ล้วนมาจากกรรม แม้สร้างบุญ หากยังไม่แรงพอ พลังบุญก็ยังไม่ส่งผล

แต่การทำบุญต้องได้บุญแน่นอน หมั่นทำบุญ ย่อมส่งผลในซักวันเมื่อหมดกรรมบุญก่อจะเกิดผล เมื่อนั้นสิ่งดีย่อมเข้ามาในชีวิตแน่นอน

โมทนาบุญ  ที่มา : ธ.ธรรมรักษ์