ธ.ก.ส. ขอเคียงคู่สู้วิกฤต ให้กู้วงเงิน 10,000 บาท ปลอดต้นเงิน และดอกเบี้ย 6 งวดแรก – ดอกเบี้ย ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

1599
views

โครงการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 “สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19” ธนาคารเพื่อการเกษตร ให้กู้วงเงิน 10,000 บาท ปลอดต้นเงิน และดอกเบี้ย 6 งวดแรก อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

อีก 1 ช่องทางตัวเลือกในยามวิกฤติการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ใครหลายคนอาจประสบปัญหาด้านการเงินในวันนี้

ธ.ก.ส. ขอเคียงคู่สู้วิกฤตครั้งนี้ไปกับคุณ ผ่านโครงการ “สินเชื่อสู้ภัยโควิด เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชน”

เงื่อนไข

วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท

ปลอดต้นเงินและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ตรวจสอบเงื่อนไขและคุณสมบัติผู้กู้เพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/3l0NI9Z

สอบถามโทร Call Center 02-5550555 หรือติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

บทความต้นฉบับ

“สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ธกส.” วงเงินคนละ 10,000 บาท เงื่อนไขสมัครคลิก

 
ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร